Data aktualizacji: 2020-02-04

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Polska Szkoła Społeczna przy ZPB w Mińsku
- w języku lokalnym *Polska Szkoła Społeczna przy ZPB w Mińsku
Miejscowość *Mińsk
Kraj *

Białoruś

Ulica, nr domu*Kalwaryjskaja 1/302

 

 

Kod pocztowy*

220004

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                    

Miński
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 +375293480578Faks (z numerem kierunkowym kraju)

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): polskaszkola.by@gmail.com

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

ŁARYSA KRYWONOSOWA

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko Typ Szkoły *

Szkoła społeczna/prywatna (nie podlega lokalnym władzom oświatowym)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 

Polska Szkoła Społeczna im. Edwarda Woyniłłowicza przy Związku Polaków na Białorusi  w Mińsku jest założona w  r. 2009 .  


Rok powstania szkoły.*
2009
Krótki opis szkoły *
Polska Szkoła Społeczna im. Edwarda Woyniłłowicza przy Związku Polaków na Białorusi  w Mińsku jest założona w  r. 2009 . Uczyć się w szkole mogą nie tylko członkowie Związku Polaków, a  również wszyscy zainteresowani kulturą i historią Polski.  Generalnie, są uczniowie od 6lat i do 99. Zaproponowane jest nauczanie przede wszystkim języka polskiego, literatury, historii, kultury a także biologii, matematyki, chemii oraz geografii.

Uczniowie szkoły są laureatami i finalistami wielu konkursów.

Obszarem do rozwoju uważamy możliwość wymiany doświadczeń oraz szkolenia dla dzieci i nauczycieli. Chcemy nawiązać kontakty uczniów naszej szkoły z rówieśnikami.

 

W szkole uczy się 250 ponad  uczniów. W szkole jest  37 grup nauczania języka polskiego. 
Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej

Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2018/19214
              - 2019/20250
              - 2020/21-
              - 2021/22-
              - 2022/23-
              - 2023/24*-

Wiek uczniów *

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

01.10-01.06

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?
Zaświadczenie 

Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Nie

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Nie

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?


Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---