Data aktualizacji: 2023-09-30

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Polska Szkoła w Hadze
- w języku lokalnym *Stichting Poolse School Den Haag
Miejscowość *Nootdorp
Kraj *

Holandia

Ulica, nr domu*Operatie Mannahof 45

 

 

Kod pocztowy*

2632 EM

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                -    

Haga
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 +31 6 4740 1047Faks (z numerem kierunkowym kraju)

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): szkola.haga@gmail.com

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

Artur Widera

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko Typ Szkoły *

Szkoła społeczna/prywatna (nie podlega lokalnym władzom oświatowym)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 

Stichting Poolse School Den Haag

Operatie Mannahof 45

NL-2632 EM Nootdorp

Holandia


Rok powstania szkoły.*
2007
Krótki opis szkoły *

Polska Szkoła w Hadze jest szkołą społeczną działającą przy Fundacji Polska Szkoła w Hadze. Prowadzi zajęcia w soboty, średnio 2 razy w miesiącu. Kalendarz zajęć dostosowany jest do holenderskiego roku szkolnego. Zajęcia organizujemy dla dzieci z rodzin polskich, mieszanych oraz zainteresowanych językiem polskim i kulturą polską. Zakres wiekowy obejmuje dzieci w wieku od 4 do 13 lat. Szkoła prowadzi cztery oddziały. Są to: grupa zabawowa, grupa literkowa, grupa książkowa oraz grupa encyklopedyczna. Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę nauczycielską. Nauczyciele pracują na podstawie umów wolontariackich. Szkoła promuje również integrację rodziców dzieci zarówno między sobą jak i w warunkach życia codziennego w Holandii udostępniając odpowiednie pomieszczenia, gdzie mogą oni poczekkać na dzieci, porozmawiać przy kawie, wymienić doświadczenia. Dodatkowo od r. 2018 szkoła raz w miesiącu prowadzi zajęcia dla dzieci w wieku od lat 2. Od roku 2020 w związku z obostrzeniami wynikającymi z epidemii wstęp rodziców do szkoły nie jest dozwolony.


Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej

Haga jest trzecim co do wielkości miastem w Holandii, siedzibą rządu, administracji rządowej oraz placówek dyplomatycznych. Ma tu również siedzibę Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej. Jest to bardzo duży ośrodek polonijny, skupiajaący Polaków przybyłych na emigrację w różnych okresach.


Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2018/19100
              - 2019/2088
              - 2020/2165
              - 2021/2260
              - 2022/2380
              - 2023/24*107

Wiek uczniów *

3-6 lat, 7-9 lat, 10-12 13-15

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

Zajęcia rozpoczynają się w pierwszą sobotę września, kończą w ostatnią sobotę czerwca. Tydzień po zakończeniu roku szkolnego szkoła organizuje wspólną wyprawę / wycieczkę, najczęściej do parku atrakcji. W r. 2022 wycieczka do Avifauna w Alphen a/d Rijn

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?

Świadectwa na zakończenie roku szkolnego.Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Nie

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Nie

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?

Nauczycieli zatrudnia Zarząd Fundacji Polska Szkoła w Hadze na podstawie umowy wolontariackiejLogo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli


Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---