Data aktualizacji: 2023-09-27

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Polska Szkoła Sobotnia w Carlisle
- w języku lokalnym *Polish Saturday School in Carlisle
Miejscowość *Carlisle
Kraj *

Wielka Brytania

Ulica, nr domu*St Cuthberts Catholic Primary School, Victoria Road

 

 

Kod pocztowy*

CA1 2UE

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                -    

Manchester
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 +447724769848Faks (z numerem kierunkowym kraju) www.szkola.vistula.org.uk

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): vistulaassociation@gmail.com

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

Katarzyna Pyszora

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko

Jarosław Jakubiak Typ Szkoły *

Szkoła społeczna/prywatna (nie podlega lokalnym władzom oświatowym)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 

Vistula Polish Community Association in Cumbria

8 Hallaway

CA3 9RG

Carlisle


Rok powstania szkoły.*
2012
Krótki opis szkoły *
Zajęcia odbywają się w soboty od godziny 9 - 13.
Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej
Hrabstwo Cumbria gdzie znajduje się miasto Carlisle jest drugim największym hrabstwem w Wielkiej Brytanii. Szacowana liczba polskiej społeczności w Cumbrii to między 3 a 5 tyś. 

Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2018/19106
              - 2019/20125
              - 2020/21
              - 2021/22115
              - 2022/23130
              - 2023/24*120

Wiek uczniów *

3-6 lat, 7-9 lat, 10-12 13-15

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

Zajęcia zaczynają się we wrześniu i kończą się w czerwcu następnego roku.

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?
Świadectwa ukończenia danej klasy.

Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Nie

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Tak

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?
Nauczyciele posiadają umowę o pracę.

Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---