Data aktualizacji: 2022-10-07

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Polska Szkoła Sobotnia im. Św Jana Kantego
- w języku lokalnym *Polish Saturday School
Miejscowość *Nottingham
Kraj *

Wielka Brytania

Ulica, nr domu*11- 14 Gregory Boulevard

 

 

Kod pocztowy*

Nottingham NG76ND

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                -    

Manchester
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 +447450354854Faks (z numerem kierunkowym kraju)

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): info@pssnotts.co.uk

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

Agnieszka Wenda

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko

Agnieszka Wenda Typ Szkoły *

Szkoła społeczna/prywatna (nie podlega lokalnym władzom oświatowym)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 

Zarzad Multi ABC Limited CompanyRok powstania szkoły.*
2015
Krótki opis szkoły *

Celem  szkoły jest dbałość o wszechstronny rozwój dzieci i młodzieży żyjącej na emigracji. Działalność nasza skierowana jest do polskich dzieci, które chcą poznać swój ojczysty język oraz polskie zwyczaje i tradycje. Nauczamy w oparciu o podręczniki autorstwa Małgorzaty Pawlusiewicz, które są dostosowane do potrzeb edukacyjnych polskich dzieci przebywających na emigracji. Podzielone są na cotygodniowe bloki tematyczne i ponieważ napisane zostały przez tego samego autora, gwarantują kontynuację merytoryczną i metodyczną od przedszkola po klasy najstarsze.  Razem stanowią bardzo ciekawą  całość o wysokich walorach językowych, poznawczych i wychowawczych. 

Zajęcia prowadzone są w soboty w godzinach od 9 do 13.

Posiadamy młody i dynamiczny zespół pracowników, który przekazuje wiedzę o Polsce, zapewnia bogaty program kulturowy oraz otacza każde dziecko opieką pedagogiczną, logopedyczną oraz psychologiczną.


Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej
Nottingham jest miastem liczącym ok. 600 tys mieszkańców. Jest skupiskiem licznej Polonii. Polska Parafia w Nottingham ma zaresjetrowanych ok 6000 parafian polskiego pochodzenia.

Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2018/19105
              - 2019/20150
              - 2020/21128
              - 2021/22200
              - 2022/23211
              - 2023/24*-

Wiek uczniów *

3-6 lat, 7-9 lat, 10-12 13-15

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

W roku szkolnym 2022/2023 zajęcia rozpoczęły  się 9 września i kończą 24 czerwca 2022 roku. Zajęcia odbywają się w soboty w godzinach od 9.00 do 13.00 zgodnie z kalendarzem podanym na stronie szkoły

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?
Rekrutacja odbywa się w okresie wakacyjnym do 15 sierpnia. W zależności od liczebności klas można zapisać dziecko również w trakcie trwania roku szkolnego. 

Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Tak

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Tak

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?
Nuczycieli zatrudnia Dyrekcja szkoły. Informacja o pracy dla nauczycieli ukazuje się na stronie internetowej, portalach społecznościowych i lokalnej prasie. Następnie podczas rozmowy kwalifikacyjnej następuje wybór odpowiednich kandydatów. 

Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---