Data aktualizacji: 2023-09-13

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Polska Szkoła Podstawowa im. Wisławy Szymborskiej
- w języku lokalnym *Polská základní škola im. Wisławy Szymborskiej
Miejscowość *Wędrynia
Kraj *

Czechy

Ulica, nr domu*234

 

 

Kod pocztowy*

73994

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                -    

Okręg Ostrava
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 +420 558994333Faks (z numerem kierunkowym kraju)

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): szkola.wedrynia@seznam.cz

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

Krzysztof Gąsiorowski

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko

Krzysztof Gąsiorowski Typ Szkoły *

Szkoła w lokalnym systemie oświaty (nadzorowana przez lokalne władze oświatowe)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 

Polská základní škola, Polska Szkoła Podstawowa im. Wisławy Szymborskiej

Vendryně 234
73994

Czechy


Rok powstania szkoły.*
1905
Krótki opis szkoły *
Polskie szkolnictwo w Wędryni ma ponad trzystuletnią tradycję. Pierwsze wzmianki o nauczycielach działających w gminie można znaleźć w księdze gruntowej z roku 1628. W swoich początkach szkolnictwo miało charakter wyznaniowy. W roku 1905 postanowiono wybudować nowy gmach szkolny, w którym uczyły się wspólnie wszystkie dzieci. Od roku 1873 istniała również druga polska szkoła w dzielnicy Zaolzie. Na podstawie decyzji Rady Gminnej w roku 1919 doszło do rozwiązania szkół wyznaniowych i utworzenia wspólnej dla obu wyznań szkoły sześcioletniej. W okresie okupacji hitlerowskiej w budynku polskiej szkoły nauka odbywała się w języku niemieckim. Po 2. wojnie światowej wznowiono naukę w języku polskim. Zmieniały się koncepcje nauczania, zmieniała nazwa szkoły (Polska Ośmioletnia Szkoła Średnia, Dziewięcioletnia Szkoła Podstawowa). Obecnie Szkoła Podstawowa z Polskim Językiem Nauczania znajduje się w budynku z roku 1905.

Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej
W gminie Wędrynia żyje ponad 10 procent społeczności polskiej.Wększość pracuje w miejscowym kole Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego.


Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2018/19118
              - 2019/20121
              - 2020/21138
              - 2021/22131
              - 2022/23126
              - 2023/24*131

Wiek uczniów *

7-9 lat, 10-12 13-15

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?


Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Tak

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Tak

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?


Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---