Data aktualizacji: 2021-03-15

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Szkoła Języka Polskiego "Biedroneczki"
- w języku lokalnym *Escola da Língua Polaca "Biedroneczki"
Miejscowość *Lisboa
Kraj *

Portugalia

Ulica, nr domu*rua Antão Gonçalves

 

 

Kod pocztowy*

1400-015

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                    

Lizbona
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 +351 21 4836032Faks (z numerem kierunkowym kraju)

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): info@ascpolonia.org

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

Iwona Sadłowska

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko Typ Szkoły *

Szkoła społeczna/prywatna (nie podlega lokalnym władzom oświatowym)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 

Associação Sócio Cultural "Polónia"

Av. Dr. Morais Sarmento, 177 - 1ºDto

2755-285 Alcabideche

Portugal


Rok powstania szkoły.*
2008
Krótki opis szkoły *

W szkole prowadzone są zajęcia dla dzieci w różnych przedziałach wiekowych. Najmłodsi (3-5 lat) spotykają się, aby poprzez gry i zabawy poznawać lub wzbogacać język polski. Zajęcia dostosowane do wieku, prowadzone przez pedagoga z wieloletnim doświadczeniem, pozwalają najmłodszym rozwijać swoje umiejętności, zdolności i zainteresowania. Swobodne wypowiedzi dzieci, pogadanki, ćwiczenia oddechowo-logopedyczne, zajęcia plastyczne i muzyczne - to tylko niektóre z aktywności podejmowanych podczas zajęć. Dla dzieci starszych (do 11 lat) zajęcia prowadzone są w nieco poważniejszej formule. Opierają się na samodzielnym czytaniu (najstarsi) lub słuchaniu czytanego tekstu i analizowaniu treści, rozwiązywaniu zadań nawiązujących do czytanek oraz - w większości wypadków - wykonaniu prac plastycznych. Tematyka dostosowana jest do bieżących potrzeb i wieku dzieci. Opieramy się na tekstach literackich sugerowanych przez polskie podręczniki szkolne, a nawiązujące do historii i geografii Polski (baśnie, legendy, czytanki, wiersze). 

Poza zajęciami, odbywają się też wspólne wycieczki tematyczne (nawiązujące do czytanej lektury lub do tradycji polskich - np. Marzanna) oraz spotkania okolicznościowe dla dzieci i rodziców. 

Od stycznia 2021 roku otworzyliśmy 3 nowe grupy dla nauczania zdalnego dla osób spoza Lizbony. W trybie zdalnym uczy się 22 nowych uczniów.


Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej

Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2018/1936
              - 2019/2033
              - 2020/2160
              - 2021/22-

Wiek uczniów *

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

Data rozpoczęcia i zakończenia roku szkolnego uzależniona jest od daty rozpoczęcia i zakończenia roku w szkole, w której "Biedroneczki" wynajmują salę na zajęcia. Zazwyczaj rok szkolny rozpoczyna się w połowie września (między 15 a 18), zakończenie roku przypada na połowę czerwca. W roku bieżącym termin zakończenia roku szkolnego może ulec zmianie ze względu na pandemię, z powodu której szkoły czas jakiś były nieczynne.

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?
Ze względu na śietlicowy charakter zajęć wydajemy jedynie dyplomy uczestnictwa w zajęciach.

Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Nie

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Nie

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?


Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---