Data aktualizacji: 2023-10-22

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Polska Katolicka Szkoła w Kraju Saary im. Ks. Prał. Franciszka Mrowca
- w języku lokalnym *Polnische Katholische Mission in Saarland-Polnische Schule
Miejscowość *Riegelsberg
Kraj *

Niemcy

Ulica, nr domu*Hixbergerstr. 1

 

 

Kod pocztowy*

66292

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                -    

Konsulat Generalny RP w Kolonii
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 +49 15229223742Faks (z numerem kierunkowym kraju)

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): dyrekcja@polskaszkola-saarland.de

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

Andrzej Kiolbassa

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko

Sławomir Hałaczkiewicz Typ Szkoły *

Szkoła społeczna/prywatna (nie podlega lokalnym władzom oświatowym)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 


Polska Katolicka Szkoła w Kraju Saary im. Ks. Prał. Franciszka Mrowca

Hixbergerstr. 1

66292 Riegelsberg


Rok powstania szkoły.*
2002
Krótki opis szkoły *


Kierujący szkołą przy Polskiej Misji Katolickiej Kraju Saary:

Andrzej Kiolbassa (nauczyciel przedmiotu: Wychowanie muzyczne, Informatyka, nauki techniczne)

Szkoła działa przy Polskiem Stowarzyszeniu Szkolnym „Oświata”

Polnischer Schulverein  „Oświata“ e.V.


Nauczyciele:

mgr Jolanta Lubczyńska-Kiolbassa

mgr Weronika Heidgen

mgr Alicja Polek


Lekcje prowadzone są w piątki:

-          Lekcja pierwsza: 17:00 – 17:45,

-          Przerwa: 17:45 – 18:00

-          Lekcja druga: 18:00 – 18:45,


-          Nauka śpiewu dzieci należące do Scholi 18:45 – 19:00Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej

Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2018/1924
              - 2019/2026
              - 2020/2119
              - 2021/2223
              - 2022/2319
              - 2023/24*19

Wiek uczniów *

3-6 lat, 7-9 lat, 10-12

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

Rozpoczęcie roku szkolnego 2023/2024 to 15 wrzesień 2023.

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?
Na zakończenie roku szkolnego szkoła wydaje świadectwa.


Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Nie

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Nie

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?


Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---