Data aktualizacji: 2023-02-03

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Polska Szkoła im. Jana Karskiego w Palos Heights
- w języku lokalnym *Jan Karski Polish School
Miejscowość *Palos Heights
Kraj *

Stany Zjednoczone

Ulica, nr domu*7025 W 126th St.

 

 

Kod pocztowy*

IL 60463

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                    

Chicago
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 +1 630-935-0061Faks (z numerem kierunkowym kraju)

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): infoszkolakarskiego@gmail.com

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

Marek Adamczyk

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko

Marek Adamczyk Typ Szkoły *

Szkoła społeczna/prywatna (nie podlega lokalnym władzom oświatowym)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 

Board of Directors (Board)

Zarząd Szkoły

Prezes: Magdalena Duda-Jamróz

Skarbnik: Monika Sarich

Anna Chmiel

Agnieszka Giewont-Skupień

Małgorzata Guńka

Anna Szczęch

Sylwia Wysocka


Rok powstania szkoły.*
2014
Krótki opis szkoły *
Dumni ze swojego polskiego dziedzictwa organizujemy uroczystości i wydarzenia, które odbiły się szerokim echem wśród polonijnej społeczności, zdobywając uznanie rodziców i sympatyków szkoły. Nasi uczniowie biorą aktywny udział w wielu konkursach, zdobywając liczne nagrody i wyróżnienia. Mimo iż jesteśmy jedną z najmłodszych polonijnych placówek oświatowych możemy poszczycić się wyjątkową, serdeczną atmosferą oraz współpracą z wieloma instytucjami w Stanach Zjednoczonych i Polsce.
Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej

Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2018/19236
              - 2019/20264
              - 2020/21240
              - 2021/22230
              - 2022/23220
              - 2023/24*-

Wiek uczniów *

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

soboty od 9 do 13 

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?


Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Nie

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Tak

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?


Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---