Data aktualizacji: 2017-02-15

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Zespół Szkół nr 13
- w języku lokalnym *Навчально-виховний комплекс з поглибленим вивченням польської мови №13
Miejscowość *Kamieniec Podolski
Kraj *

Ukraina

Ulica, nr domu*ul. Puszkinska,5

 

 

Kod pocztowy*

32300

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                    

Winnica
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 +3804924314Faks (z numerem kierunkowym kraju)

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): kpschool13@gmail.com

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

Inna Ochota

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko

Antonina Czajka Typ Szkoły *

Szkoła w lokalnym systemie oświaty (nadzorowana przez lokalne władze oświatowe)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 

Wydział Oświaty Rok powstania szkoły.*
2003
Krótki opis szkoły *
Dwupiętrowy gmach
Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej
Szkoła znajduje się przy ulicy Puszkinskiej 5 w Kamieńcu Podolskim

Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2018/19-
              - 2019/20-
              - 2020/21-
              - 2021/22-
              - 2022/23-
              - 2023/24*-

Wiek uczniów *

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

Nauka w szkole trwa 0d  1 września do 25-28 czerwca

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?
Po zakończeniu szkoły uczniowie otrzymują świadectwo dojrzałości

Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Tak

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Tak

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?
Nauczycieli zatrudnia Wydział oświaty

Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---