Data aktualizacji: 2024-01-14

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Polska Misja Katolicka Dortmund
- w języku lokalnym *Polnische Kath. Mission in Dortmund
Miejscowość *Dortmund
Kraj *

Niemcy

Ulica, nr domu*Rheinischestr 174

 

 

Kod pocztowy*

44147

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                    

Kolonia
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 +49 231 / 1 62 93 88Faks (z numerem kierunkowym kraju) Fax: +49231 / 9 14 29 55

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): pmkdortmund@googlemail.com

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

ks. Damian Lewinski

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko

Mariola Koterba-Maier Typ Szkoły *

Szkoła społeczna/prywatna (nie podlega lokalnym władzom oświatowym)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 

Polska Misja Katolicka

Rheinischestr 174

Dortmund 44147


Rok powstania szkoły.*
1994
Krótki opis szkoły *

Obecnie zajecia j.polskiego odbywaja sie przy polskim kosciele w Dortmundzie.

Lekcje odbywaja sie w salach lekcyjnych do tego wyposazonych.

Nauke j.polskiego prowadzi sie na trzech poziomie nauczania :przedszkolnym,wczesnoszkolnym-podstawowym i gimnazjalnym-liceal


Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej

Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2018/19
              - 2019/20
              - 2020/21150
              - 2021/22
              - 2022/23
              - 2023/24*26

Wiek uczniów *

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

Rozpoczecie i zakonczenie zajec z j.polskiego jest uzaleznione od roku szkolnego w lokalnym systemie oswiatowym

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?
Kazdy uczen otrzymuje na zakonczenie roku szkolnego swiadectwo szkolne

Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Nie

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Nie

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?


Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---