Data aktualizacji: 2024-05-09

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Akademia Handlowa
- w języku lokalnym *Obchodní akademie, Český Těšín, příspěvková organizace
Miejscowość *Český Těšín
Kraj *

Czechy

Ulica, nr domu*Sokola- Tůmy 402/12,

 

 

Kod pocztowy*

737 01

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                -    

Konsulat Generalny Ostrava
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 +420 558712649Faks (z numerem kierunkowym kraju)

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): i.novakova@oact.cz

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko Typ Szkoły *

Szkoła w lokalnym systemie oświaty (nadzorowana przez lokalne władze oświatowe)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 
Moravskoslezský kraj, ul. 28. října 117, 702 18 Ostrava, právní forma kraj, IČ: 70 890 692

Rok powstania szkoły.*
1929
Krótki opis szkoły *
Akademia Handlowa w Czeskim Cieszynie jest państwową szkołą średnią (założoną w 1929 r.) z wieloletnią tradycją kształcenia w dziedzinie nauk ekonomicznych. To jednostka budżetowa (příspěvková organizace), organem zarządzającym jest Urząd Okręgowy w Ostrawie (Krajský úřad Moravskoslezského kraje). Jesteśmy szkołą dwujęzyczną – językami wykładowymi w naszej szkole są j. polski i czeski
Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej

Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2018/19
              - 2019/20
              - 2020/21
              - 2021/22
              - 2022/23
              - 2023/24*357

Wiek uczniów *

16-18 i więcej.

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?


Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Tak

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Tak

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?


Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---