Data aktualizacji: 2021-01-20

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Polska Szkoła-Canberra
- w języku lokalnym *Polish School - Canberra
Miejscowość *Phillip - Canberra
Kraj *

Australia

Ulica, nr domu*Canberra College - Woden Campus, Launceston Street, Phillip, A.C.T

 

 

Kod pocztowy*

2605

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                    

Canberra - Australia
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 +61 434 830 446Faks (z numerem kierunkowym kraju)

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): polishschoolcanberra@gmail.com

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

Piotr Antonik

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko Typ Szkoły *

Szkoła społeczna/prywatna (nie podlega lokalnym władzom oświatowym)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 

Polska Szkola - Canberra

Canberra College - Woden Campus, Launceston Street, Phillip, A.C.T 2605

Australia


Szkola jest prowadzona pod parasolem Rady Organizacji Polskich w ACT - Canberra (Council of Polish Organisations in the ACT Inc.)

http://www.plcouncilact.org.au/


Rok powstania szkoły.*
1985
Krótki opis szkoły *
Jestem nowym dyrektorem szkoly od stycznia 2017 roku. Szkola dziala w piatki i ma okolo 60 uczniow.
Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej

Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2018/1960
              - 2019/2063
              - 2020/2160
              - 2021/22-

Wiek uczniów *

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

Rok szkolny tak jak w szkolach w Australii - Luty do Grudzien

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?


Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Nie

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Tak

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?


Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---