Data aktualizacji: 2020-02-09

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Społeczna Szkoła Polska im. Tadeusza Rejtana, Zjednoczenie Społeczne "Związek Polaków na Białorusi" Baranowicki Miejski Oddział
- w języku lokalnym *Общественная Польская Школа им. Т.Рейтана, Барановичский Горотдел "Союза Поляков Беларуси"
Miejscowość *Baranowicze
Kraj *

Białoruś

Ulica, nr domu*Caruka 43

 

 

Kod pocztowy*

225320

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                    

Konsulat Generalny w Brześciu
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 + 375 296 20 40 75Faks (z numerem kierunkowym kraju)

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): klubpb@poczta.onet.pl

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

-

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

Eleonora jarmolicz

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko Typ Szkoły *

Szkoła społeczna/prywatna (nie podlega lokalnym władzom oświatowym)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 
Związek Polaków na Bialorusi, Baranowicki Miejski Oddział

Rok powstania szkoły.*
1987
Krótki opis szkoły *
Szkoła znajduje się w Domu Polskim. Zajęcia są prowadzone w klasach 1-11. Uczniowie przychodzą tu popołudniami i w weekendy. Oprócz zajęć dla dzieci i młodzieży organizowane są też kursy na Kartę Polaka.
Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej
Baranowicze to miasto w obwodzie brzeskim. Pierwsze wzmianki pochodzą z początku XVIII wieku, kiedy to wieś była własnością rodziny Rozwadowskich. W 1870r. przeprowadzono przez miejscowość dwie linie kolejowe łączące Brześć nad Bugiem z Moskwą i Równe z Wilnem, co przyczyniło się do jej rozwoju. W okresie międzywojennym Baranowicze były w granicach II RP. Działała wtedy polska szkoła. Po wojnie, dopiero w latach 90., dzięki staraniom miejscowej społeczności zbudowano Dom Polski. W Domu Polskim, oprócz nauki języka polskiego, działają dwa dziecięco- młodzieżowe zespoły: Dlaczego i Słoneczko; chór dorosłych Kraj Rodzinny oraz gromada zuchów i harcerzy.

Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2018/19685
              - 2019/20790
              - 2020/21-
              - 2021/22-
              - 2022/23-
              - 2023/24*-

Wiek uczniów *

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

Zajęcia trwają od 1 września do 31maja.

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?
Szkoła na zakończenie 11 klasy daje świadectwo ukończenia SSP im T. Rejtana.

Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Nie

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Tak

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?


Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---