Data aktualizacji: 2018-04-15

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Polska Szkoła Społeczna im. Marka Grechuty i Przedszkole w Norwegii
- w języku lokalnym *Polsk lørdags skole og barnehage i Porsgrunn og Tønsberg
Miejscowość *Porsgrunn
Kraj *

Norwegia

Ulica, nr domu*Rønningveien 85

 

 

Kod pocztowy*

3925

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                    

Oslo Norwegia
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 +47 908 137 85Faks (z numerem kierunkowym kraju) https://polska.szkolasobotnia.no

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): info@szkolasobotnia.no

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

Katarzyna Baranowska

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko

j.w. Typ Szkoły *

Szkoła społeczna/prywatna (nie podlega lokalnym władzom oświatowym)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 

 Polskie Stowarzyszenie Kulturalno - Oświatowe, Norwegia, 3731 Skien, Langeduken 11B 


Rok powstania szkoły.*
2016
Krótki opis szkoły *

Szkoła została powołana przez polskie stowarzyszenie kulturalno-oświatowe w Telemarku, Norwegia. Pierwsze zajęcia odbyły się 27.08.2016 roku. Szkoła mieści się w wynajmowanym budynku szkoły norweskiej Grønli skole , Rønnigveien 85, 3925 Porsgrunn, Norwegia. Zatrudniamy około 10 polskich nauczycieli.  Prowadzimy również grupę przedszkolną.

Szkoła została powołana przez polskie stowarzyszenie kulturalno-oświatowe w Telemarku, Norwegia. 

Prowadzimy również grupę przedszkolną.

Zatrudniamy około 10 polskich nauczycieli.

Dzieci w szkole jest około 60.

Więcej informacji znajdziesz na naszej stronie internetowej: https://polska.szkolasobotnia.no lub facebook-u https://fb.me/PolskaSzkolaNorwegiaKrótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej

Na terenie Telemarku gdzie mieści się szkoła jest około 20 tysięcy polaków. 

Nasza szkoła jest jedyną na tym terenie. Najbliższa polska szkoła oddalona jest od nas około 160 km.

Lokalna społeczność polska nie ma na tym terenie żadnej polskiej instytucji kulturalnej, czy polonijnej które to mogłyby zrzeszać polaków i szerzyć polską kulturę i historię.

Nasza szkoła jest jedynym takim miejscem.


Druga filia szkoły jest w regionie Vestfold.


Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2018/19-
              - 2019/20-
              - 2020/21-
              - 2021/22-
              - 2022/23-
              - 2023/24*-

Wiek uczniów *

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

Od 01.09 do 17.06 każdego roku.

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?
Świadectwa, dyplomy.

Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Nie

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Tak

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?
Stowarzyszenie , na umowach wolontariackich.

Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---