Data aktualizacji: 2024-02-07

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Mały Instytut Języka Polskiego "Poloniusz"
- w języku lokalnym *Maly Instytut Jezyka Polskiego
Miejscowość *Edynburg
Kraj *

Wielka Brytania

Ulica, nr domu*76 Craigmillar Castle Ave

 

 

Kod pocztowy*

EH16 4DW

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                    

Edynburg
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 +447927294352Faks (z numerem kierunkowym kraju)

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): poloniusz2016@gmail.com

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

Magdalena Białęcka

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko

Magdalena Białęcka Typ Szkoły *

Szkoła społeczna/prywatna (nie podlega lokalnym władzom oświatowym)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 

Mały Instytut Języka Polskiego "Poloniusz" przy Polskim Stowarzyszeniu Kulturalno-Edukacyjnym im. Adama Mickiewicza w Edynburgu

Adres: 10 Cakemuir Grove
           EH16 4FN Edinburgh 

            Scotland


Rok powstania szkoły.*
2016
Krótki opis szkoły *
Celem Małego Instytutu Języka Polskiego „Poloniusz” jest nauczanie języka polskiego, historii i geografii, umacnianie tożsamości narodowej młodych Polaków poprzez angażowanie ich w różnego rodzaju projekty związane z polską kulturą i obyczajami. 
Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej
Edynburg jest miastem wielokulturowym. Dużą grupą lokalnej społeczności są Polacy, którzy założyli tu swoje rodziny, czują się częścią tego miasta, a jednocześnie chcą, by ich dzieci nie zapomniały o swoich korzeniach. Wychodząc naprzeciw ich oczekiwaniom w jednym z lokalnych Community Center powstała nasza szkoła. 


Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2018/19120
              - 2019/20150
              - 2020/2170
              - 2021/22103
              - 2022/23176
              - 2023/24*130

Wiek uczniów *

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

Zajęcia zaczynają się w pierwszy weekend września, a kończą w połowie czerwca lub w przedostatni weekend czerwca.

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?
Świadectwo naszej szkoły, potwierdzające ukończony poziom nauczania. 

Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Nie

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Tak

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?
Nauczycieli rekrutuje i zatrudnia dyrektor szkoły. Nauczyciele zatrudnieni są na zasadzie samozatrudnienia. 

Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---