Data aktualizacji: 2021-08-27

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Polska Szkola w Essen
- w języku lokalnym *Polnische Schule in Essen
Miejscowość *Essen
Kraj *

Niemcy

Ulica, nr domu*Hirtsieferstr. 13

 

 

Kod pocztowy*

45143

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                -    

Konsulat Generalny RP w Kolonii
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 +49201328562Faks (z numerem kierunkowym kraju) +4920128965929

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): polnischeschuleinessen@gmail.com

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko Typ Szkoły *

Szkoła społeczna/prywatna (nie podlega lokalnym władzom oświatowym)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 

Polnische Schule in Essen e.V.

Hirtsieferstr. 13

45143 Essen


Rok powstania szkoły.*
1990
Krótki opis szkoły *


Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej

Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2018/19265
              - 2019/20270
              - 2020/21221
              - 2021/22-

Wiek uczniów *

3-6 lat, 7-9 lat, 10-12 13-15

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?


Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Nie

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Nie

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?


Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---