Data aktualizacji: 2019-02-27

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Polska Szkoła w Clifton
- w języku lokalnym *Polish School in Clifton
Miejscowość *Clifton, NJ
Kraj *

Stany Zjednoczone

Ulica, nr domu*782 Van Houten Avenue

 

 

Kod pocztowy*

07013

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                    

Nowy Jork
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 973-803-7408Faks (z numerem kierunkowym kraju)

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): bajer63@yahoo.com

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

Beata Bajer

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko

Beata Bajer Typ Szkoły *

Szkoła społeczna/prywatna (nie podlega lokalnym władzom oświatowym)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 

PATRON - Polsko-Amerykańskie Towarzystwo Rozwoju Oświaty i Nauki (PATRON - Polish-American Educational Association INC)

64 Conestoga Trail

Sparta, NJ 07871


Rok powstania szkoły.*
2002
Krótki opis szkoły *

Polska Szkoła w Clifton, NJ została założona w roku 2002 przez korporację PATRON, którą tworzą nauczyciele i rodzice. Sobotnie zajęcia prowadzone są od godziny 10:00 do 13:00, w grupach wiekowych od młodszego przedszkola do klasy ósmej. W programie jest nauka języka polskiego, historii, kultury ojczystej a także elementy geografii. Dla chętnych prowadzimy kółko matematyczne i plastyczne. Prowadzimy także program klasy 9, który przygotowuje absolwentów naszej szkoły do egzaminu z języka polskiego na New York University z możliwością zdobycia kredytów. Organizujemy szereg imprez wewnątrzszkolnych: Jasełka, Halloween, Kiermasz Książki, Pokaz Talentów, Tłusty Czwartek, Szkolny Konkurs Ortograficzny, Spotkania z Ciekawymi Ludzmi oraz apele okolicznościowe.  Bierzemy udział w konkursach organizowanych przez CPSD oraz inne organizacje polonijne. Są to między innymi: Konkurs Matematyczny Kangur USA, Opowiadanie Legend, Międzyszkolny Konkurs Języka Polskiego, Cała Polonia Czyta Dzieciom. Wolontariat absolwencki podtrzymuje więź ze szkołą poprzez pomoc w klasach przedszkolnych. Nasi Nauczyciele, Rodzice i Sympatycy Szkoły tworzą niepowtarzalną atmosferę, w której dzieci i młodzież nie tylko zdobywa wiedzę ale także spędza miło czas.


Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej

Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2018/19180
              - 2019/20-
              - 2020/21-
              - 2021/22-

Wiek uczniów *

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

Wrzesień - Maj

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?
Świadectwo Ukończenie danej klasy oraz Świadectwo ukończenia szkoły.


Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Nie

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Tak

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?
Dyrektor szkoły.


Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli


Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
--