Data aktualizacji: 2021-02-03

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Jezyk polski jako ojczysty w lokalnym systemie oświaty Nicolaischule Grundschule
- w języku lokalnym *Herkunftssprache Unterricht
Miejscowość *Unna
Kraj *

Niemcy

Ulica, nr domu*Nordring 30

 

 

Kod pocztowy*

59423 Unna

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                    

Kolonia
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 +492319273954Faks (z numerem kierunkowym kraju)

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): mariola.maier@googlemail.com

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko

Mariola Koterba-Maier Typ Szkoły *

Szkoła w lokalnym systemie oświaty (nadzorowana przez lokalne władze oświatowe)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 

Schulamt Unna

Friedrich-Ebert-Straße 17

59425 Unna
Rok powstania szkoły.*
2007
Krótki opis szkoły *W  szkole odbywaja sie zajecia raz w tygodniu.

Lekcje odbywaja sie w udostepniony do tego celu klasie lekcyjnych


Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej

Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2018/19
              - 2019/20
              - 2020/2130
              - 2021/22-

Wiek uczniów *

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

Zajecia z j.polskiego rozpoczynaja sie i koncza w tych samych terminach jak w szkolach niemieckich.

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?
Przez nauczyciela j.polskiego jest wydawane na polrocze i na zakonczenie roku szkolnego swiadectwo,ktore jest wysylane do szkoly macierzystej ucznia a nastepnie ocena powinna byc dopisana na swiadectwo niemieckie.

Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Tak

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Tak

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?
Nauczyciel jest zatrudniony w niemieckiej oswiacie/Schulamt

Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---