Data aktualizacji: 2021-10-06

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Polska Szkoła im. Jana Matejki w McHenry
- w języku lokalnym *Jan Matejko Polish Saturday School
Miejscowość *McHenry
Kraj *

Stany Zjednoczone

Ulica, nr domu*4724 W Crystal Lake

 

 

Kod pocztowy*

60050

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                -    

Chicago
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 +1 224 628 4692Faks (z numerem kierunkowym kraju)

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): grabarek.matejko@gmail.com

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

Anna Grabarek

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko

Emilia Yaras Typ Szkoły *

Szkoła społeczna/prywatna (nie podlega lokalnym władzom oświatowym)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 

Szkoła społeczna - Zarząd 
Adres do korespondencji:

Jan Matejko Polish School

Anna Grabarek

404 E Kensington Rd. Apt F

Mount Prospect, Il 60056


Rok powstania szkoły.*
2003
Krótki opis szkoły *

W naszej szkole są klasy od przedszkola do klasy maturalnej. Klasy liczą sobie niewiele uczniów, co wpływa na dobrą atmosferę, lepsze poznanie się i większy komfort zdobywania wiedzy o Kraju Ojczystym. Oprócz tego szkoła oferuje również naukę języka polskiego dla uczniów, którzy nie znają języka w tzw. programie bilingual. Dzieci uczą się nie tylko j. polskiego, ale również historii, geografii, etyki i religii. Na lekcjach religii uczniowie są przygotowywani do sakramentów św.: pierwszej komunii i bierzmowania.  Uczestniczymy w różnych konkursach szkolnych i międzyszkolnych. Uczniowie mogą brać udział w wielu zajęciach dodatkowych, takich jak: kółko teatralne, plastyczne czy szachowe. Nasza szkoła jest organizatorem corocznego Konkursu Plastycznego im. Jana Matejki, dla wszystkich uczniów szkół polonijnych w całych Stanach Zjednoczonych. Konkurs cieszy się niesłabnącą popularnością, a z roku na rok bierze w nim udział coraz więcej młodych artystów. Dochód jest przekazywany na leczenie chorego dziecka w Polsce.


Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej

Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2018/19
              - 2019/20151
              - 2020/21115
              - 2021/22126

Wiek uczniów *

3-6 lat, 7-9 lat, 10-12 13-15 16-18 i więcej.

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

11 września 2021- 14 maja 2022

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?


Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Tak

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Tak

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?
Umowa z dyrekcją szkoły

Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---