Data aktualizacji: 2021-01-20

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Dział Szkolny Federacji Polskich Organizacji w Wiktorii
- w języku lokalnym *Polish Community Council of Victoria School
Miejscowość *Melbourne
Kraj *

Australia

Ulica, nr domu*Suite 305, 3 Chester Street, Oakleigh

 

 

Kod pocztowy*

VIC 3166

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                    

Sydney
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 61 3 9569 4020Faks (z numerem kierunkowym kraju) 61 3 95694780

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): coordinator@pccv.org.au

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

Bozena Iwanowska

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko

Roman Sawko Typ Szkoły *

Szkoła społeczna/prywatna (nie podlega lokalnym władzom oświatowym)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 

Federacja Polskich Organizacji w Wiktorii

Suite 305, 3 Chester Street, 

OAKLEIGH VIC 3166


Rok powstania szkoły.*
1954
Krótki opis szkoły *

Dział Szkolny koordynuje 4 niezależne szkoły, które  pracują autonomicznie ale ze względów organizacyjnych - akredytacja w Departamencie Edukacji wystepujemy jako jedna szkoła z czterema kampusami. 

Pierwsze szkoły polskie w Wiktorii, które przetrwały do dzisiaj powstały w następujących ośrodkach w latach pięćdziesiątych:

   - St. Albans
   - Dandenong
   - Glenroy
   - Melbourne

W Kronice Federacji 1962-1992 czytamy:
(...) Ważnym odcinkiem działalności federacji było szkolnictwo polskie w Wiktorii. Pracę szkół koordynował referent szkolny Tomasz Ostrowski. Istniało wówczas 10 szkół sobotnich prowadzonych przez organizacje zrzeszone w Federacji. Skupiały one w 1964 roku około 480 dzieci i 25 nauczycieli. Referat sprowadzał dla szkól pomoce naukowe, organizował konferencje nauczycielskie, ustalał programy nauczania i uczestniczył w pracach Komisji Oświatowej Polonii Australijskiej. Referat Szkolny wydawał okólniki - komunikaty i publikował artykuły propagujące szkolnictwo polskie w Australii. Rozpowszechniał poradnik pedagogiczny "Wychowanie Ojczyste" wydawany przez Polską Macierz Szkolna i pisemko "Dziatwa".

Referenci Szkolni w latach 1962-2019:

   - Tomasz Ostrowski
   - Jerzy Goetl
   - Brunon Grzebyta
   - J. W. Fiedler
   - J. Wołoczko
   - Z. Dąbkowski
   - T. Kuzniarz
   - Wanda Woropińska
   - Marzena Piskozub
   - Kamila Achler

   

W roku 1973 język polski został wprowadzony do szkoły państwowej i włączony do egzaminów maturalnych, a pierwsza matura odbyła się w roku 1975, przystąpiło do niej 33 abiturientów, z czego 31 zdało pomyślnie egzaminy. Było to w Princess Hill High School. (...)

Od 2007 roku czyli ponad 13 lat Działem Szkolnym kieruje Pani Bożena Iwanowski. Od dwóch lat pomaga jej Pan Roman Sawko.


Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej

Melbourne jest miastem gdzie żyje największa liczba osób pochodzenia polskiego. Wg spisu 2011 roku urodzonych w Polsce było 16, 365 osób , pochodzenie polskie deklaruje dużo więcej

osób tj ponad 50,000. Zorganizowaną Polonię zrzesza Federacja Polskich Organizacji w Wiktorii, którą od roku 2014 kieruje Marian Pawlik OAM. Zrzesa ona ponad 50 organizacji polonijnych.

Melbourne to metropolia , którą zamieszkuje   ponad 4,529,496 wg urzędu statystycznego z 2015 roku i liczba mieszkańców rośnie .

Federacja organizuje kilka imprez jak Uroczysta Kolacja Federacji, kolacja 3-majowa,Kolacja 11 listopadowa, Akademie z okazji świąt narodowych polskich jak też szereg imprez dla seniorów:

Piknik Seniora, i Dzień Seniora oraz dla uczniów - Turniej Wiedzy o Polsce czy konferencje dla nauczycieli.


Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2018/19114
              - 2019/20114
              - 2020/21118
              - 2021/22-

Wiek uczniów *

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

W pierwszą sobotę lutego się rozpoczynają kończą w pierwszą lub drugą sobotę grudnia.

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?
Świadectwo ukończenia klasy.

Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Tak

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Nie

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?

Stowarzyszenie przy którym działa szkoła

w większości są to zwroty kosztów ponoszonych przez nauczycieli na dojazd i materiałyLogo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---