Data aktualizacji: 2022-01-20

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Polska Sobotnia Szkoła w Darlington
- w języku lokalnym *Polish Saturday School Darlington
Miejscowość *Darlington
Kraj *

Wielka Brytania

Ulica, nr domu*Hummersknott Academy, Edinburgh Drive

 

 

Kod pocztowy*

DL3 8AR

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                    

Manchester
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 +447858148962Faks (z numerem kierunkowym kraju) http://polishschooldarlington.uk/

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): anna.dragan@polishschooldarlington.uk

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

Pawel Wasowicz

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko

Anna Dragan Typ Szkoły *

Szkoła społeczna/prywatna (nie podlega lokalnym władzom oświatowym)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 

Polska Sobotnia Szkoła w Darlington wynajmuje klasy w budynku szkoły średniej w Darlington.

Hummersknott Academy

Edinburg Drive

Darlington

Durham

DL3 8AR    


Rok powstania szkoły.*
2016
Krótki opis szkoły *
Polska Sobotnia Szkoła wynajmuje klasy w budynku szkoły średniej w Darlington. Lekcje odbywają się w dużych, czystych i odpowiednio wyposażonych klasach językowych. Szkoła ponadto posiada dwa hole, z których mamy możliwość korzystać w miarę potrzeb szkoły. 
Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej
Darlington znajduje sie w północno-wschodniej Anglii, w hrabstwie Durham. Miasto liczy około 90 tysięcy mieszkańców w tym duża część to mniejszości narodowe, w tym Polacy. 

Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2018/19120
              - 2019/20130
              - 2020/2150
              - 2021/2290

Wiek uczniów *

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

Szkoła funkcjonuje w oparciu o kalendarz zajęć w angielskich szkołach z tymże zajęcia kończymy 30czerwca. 

W roku szkolnym 2017/2018 zajęcia zakończymy z 30 czerwca 2018.

W roku szkolnym 2018/19 zajęcia szkolne rozpoczęliśmy 6 października i planowane zakończenie roku na ostatnią sobotę czerwca 2019.

W roku szkolnym 2019/18 zajęcia szkolne rozpoczęliśmy 6 października i planowane zakończenie roku na ostatnią sobotę czerwca 2019.

W roku szkolnym 2019/2020 zajécia szkolne rozpoczęły się 5 października, planowane zakończenie roku - 4 czerwca 2020. W związku z pandemią zajęcia zostały zawieszone do końca roku szkolnego z dniem 28 marca 2020 r. 

W roku szkolnym 2020/ 2021 zajecia rozpoczęły się 10 października. W związku z pandemią szkoła zawiesiła stacjonarne zajęcia do końca roku szkolnego oferując możliwość nauki zdalnej zgodnie z harmonoramem roku skzolnego od dnia 9 stycznia 2021 r. 

W roku szkolnym 2021/2022 zajęcia szkolne rozpoczęły się 2 października, planowane zakończenie roku - 25 czerwca 2020. Szkoła powróciła do zajęć stacjonarnych.

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?
Szkoła będzie wydawała świadectwo ukończenia Polskiej Sobotniej Szkoły . 

Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Nie

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Tak

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?

Nauczyciele/ Asystsenci są rekrutowani w procesie rekrutacji, ogłoszenia o wakatach są udostępniane na stronie internetowej/ FB szkoły. 

Nauczyciele/ Asystenci otrzymują wynagrodzenie/ zwrot kosztów za przeprowadzane zajęcia zgodnie z Associate Agreement - kontraktem precyzującym charakter współpracy z PSS w DarlingtonLogo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---