Data aktualizacji: 2022-01-19

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *ABC POLSKA SOBOTNIA SZKOŁA IM. K. MAKUSZYŃSKIEGO W POOLE
- w języku lokalnym *ABC POLISH SATURDAY SCHOOLE IN POOLE
Miejscowość *POOLE
Kraj *

Wielka Brytania

Ulica, nr domu*15-17 STANLEY GREEN ROAD

 

 

Kod pocztowy*

BH15 3AA

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                -    

LONDYN
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 0044 7935622685Faks (z numerem kierunkowym kraju)

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): pss.poole@gmail.com

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

JANUSZ KULCZYCKI

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko Typ Szkoły *

Szkoła społeczna/prywatna (nie podlega lokalnym władzom oświatowym)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 

Stowarzyszenie Charytatywne Posiadające Osobowość Prawną  (SChPOP), to ABC Polska Szkoła Sobotnia w Poole


Rok powstania szkoły.*
2014
Krótki opis szkoły *
  • Doskonalenie umiejętności posługiwania się językiem polskim w zakresie poszczególnych sprawności: słuchania, mówienia, czytania, pisania.
  • Uświadamianie przynależności narodowej i dostarczanie pozytywnych bodźców wynikających z polskiej tożsamości.
  • Poznanie rówieśników w różnych grupach wiekowych.
  • Umożliwienie dzieciom i młodzieży samorozwoju w przyjaznej i motywującej atmosferze.
  • Połączenie nauki z zabawą z zastosowaniem innowacyjnych metod i pomocy dydaktycznych. 
  • Przygotowanie do egzaminów GCSE z języka polskiego.
  • Działania na rzecz mniejszości narodowych w tym wspomagające integrację oraz prowadzenie dodatkowych zajęć dla dzieci i młodzieży.


Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej

Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2018/19124
              - 2019/20140
              - 2020/21127
              - 2021/22143

Wiek uczniów *

3-6 lat, 7-9 lat, 10-12 13-15

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

WRZESIEŃ - LIPIEC

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?
CERTYFIKAT DWUJĘZYCZNY

Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Nie

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Nie

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?

    • Dyrekcja rekrutuje i zatrudnia kandydatów na nauczycieli  (obowiązkiem Dyrektora jest sprawdzenie referencji oraz wykształcenia starających się o pracę nauczycieli przed zatrudnieniem ich).


Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli


Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---