Data aktualizacji: 2021-11-17

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Akademia Małego Polaka
- w języku lokalnym *The Smart Kid Foundation
Miejscowość *Maidstone
Kraj *

Wielka Brytania

Ulica, nr domu*1 Smeeds Cottages, Low er Haysden Lane TN1 1 9BE Tunbridge , Kent

 

 

Kod pocztowy*

TN1 1 9BE

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                -    

Londyn
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 07922425844Faks (z numerem kierunkowym kraju)

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): as.du@hotmail.com

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

Joanna Duda Cazas

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko

Marzena Paczka-Little Typ Szkoły *

Szkoła społeczna/prywatna (nie podlega lokalnym władzom oświatowym)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 

Akademia Małego Polaka jest organizacją społeczną, funkcjonującą w prawie brytyjskim jako "Private Limited Company by guarantee without share capital use of 'Limited' exemption" (spółką z ograniczoną odpowiedzialnością o charakterze charytatywnym).  Jesteśmy organizacją składającą się z rodziców i nauczycieli, którzy charytatywnie prowadzą instytucję.

Adres rejestracyjny:  The Smart Kid Foundation 1 Smeeds Cottages, Lower Haysden Lane, Tonbridge, England, TN11 9BE

Adres do korespondencji: The Smart Kid Foundation, 101 Chatham rd ME142LY Maidstone, Kent


Rok powstania szkoły.*
2016
Krótki opis szkoły *
Celem Akademii jest to nie tylko propagowanie bilingualizmu, ale również aktywna nauka języka polskiego, historii i geografii Polski, naszych tradyzji i zwyczajów, polskie elementy muzyczne i kreatywnej sztuki manualnej. Lekcje przeznaczone są dla dzieci o polskich korzeniach oraz tych, którzy będąc obcokrajowcami, mają szczególny sentyment do języka polskiego chcieliby otworzyć mury bilingualizmu swoim dzieciom.  Dodatkowo kładziemy nacisk na kształcenie wszechstronnego sposobu postrzegania świata, jak również naukę przez zabawę, gry, konkursy i imprezy szkolne/pozaszkolne w radosnej atmosferze, co daje nam zaskakujące efekty.

Zajęcia w naszej szkole odbywają się raz w tygodniu, w soboty w Cornwallis Academy ME17 4HX. Trwają trzy godziny zegarowe 9.00-12.00. Kadra nauczycielska posiada solidne wykształcenie pedagogiczne (edukacja wczesnoszkolna, pedagogiczne studia geograficzno-przyrodnicze, historyczne, polonistyczne i muzyczno-rytmiczne, wiele kursów uzupełniających w tym logopedia) i ogromny bagaż doświadczeń. Nauczycielki nadal podnoszą swoje kwalifikacje zawodowe przez uczestnictwo w kursach organizowanych min. przez PPA czy PMS.
 
Na chwilę obecną uczymy dzieci od 4 roku życia do  lat 10, mając już w planach grupę przedszkolną od września 2017 w związku z ogromnym zainteresowaniem rodziców.

Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej
W hrabstwie Kent znajduje się ogromna liczebnie grupa obywateli polskich, lub społeczności o polskich korzeniach.

Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2018/1948
              - 2019/2060
              - 2020/2150
              - 2021/2255

Wiek uczniów *

3-6 lat, 7-9 lat, 10-12 13-15

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

Połowa września - połowa lipca.

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?
Świadectwo uczestnictwa w zajęciach z ocenami opisowymi +dyplomy.


Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Nie

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Nie

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?
Zarząd szkoły, weryfikując doświadczenie i wykształcenia oraz lokalne wymogi zatrudniania nauczycieli.


Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---