Data aktualizacji: 2020-02-25

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Akademia Malego Polaka
- w języku lokalnym *The Smart Kid Foundation
Miejscowość *Tunbridge Wells
Kraj *

Wielka Brytania

Ulica, nr domu*140c Upper Grosvenor Road

 

 

Kod pocztowy*

TN1 2EX

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                    

Londyn
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 +44 7922425844Faks (z numerem kierunkowym kraju)

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): info@smartkidfoundation.co.uk

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

Joanna Duda Cazas

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko

Renata Miktus Typ Szkoły *

Szkoła społeczna/prywatna (nie podlega lokalnym władzom oświatowym)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 

Akademia Małego Polaka jest organizacją społeczną, funkcjonującą w prawie brytyjskim jako "Private Limited Company by guarantee without share capital use of 'Limited' exemption" (spółką z ograniczoną odpowiedzialnością o charakterze charytatywnym).  Jesteśmy organizacją składającą się z rodziców i nauczycieli, którzy charytatywnie prowadzą instytucję.

Adres rejestracyjny:  The Smart Kid Foundation 140c Upper Grosvenor Road, Tunbridge Wells, Kent, TN1 2EX

Adres do korespondencji: The Smart Kid Foundation, 44 Duke of York Way, ME174GT Coxheath Maidstone, Kent UK


Rok powstania szkoły.*
2016
Krótki opis szkoły *
Celem Akademii jest to nie tylko propagowanie bilingualizmu, ale również aktywna nauka języka polskiego, historii i geografii Polski, naszych tradyzji i zwyczajów, polskie elementy muzyczne i kreatywnej sztuki manualnej. Lekcje przeznaczone są dla dzieci o polskich korzeniach oraz tych, którzy będąc obcokrajowcami, mają szczególny sentyment do języka polskiego chcieliby otworzyć mury bilingualizmu swoim dzieciom.  Dodatkowo kładziemy nacisk na kształcenie wszechstronnego sposobu postrzegania świata, jak również naukę przez zabawę, gry, konkursy i imprezy szkolne/pozaszkolne w radosnej atmosferze, co daje nam zaskakujące efekty.

Zajęcia w naszej szkole odbywają się raz w tygodniu, w soboty w Cornwallis Academy ME17 4HX. Trwają trzy godziny zegarowe 9.00-12.00. Kadra nauczycielska posiada solidne wykształcenie pedagogiczne (edukacja wczesnoszkolna, pedagogiczne studia geograficzno-przyrodnicze, historyczne, polonistyczne i muzyczno-rytmiczne, wiele kursów uzupełniających w tym logopedia) i ogromny bagaż doświadczeń. Nauczycielki nadal podnoszą swoje kwalifikacje zawodowe przez uczestnictwo w kursach organizowanych min. przez PPA czy PMS.
 
Na chwilę obecną uczymy dzieci od 4 roku życia do  lat 10, mając już w planach grupę przedszkolną od września 2017 w związku z ogromnym zainteresowaniem rodziców.

Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej
W hrabstwie Kent znajduje się ogromna liczebnie grupa obywateli polskich, lub społeczności o polskich korzeniach.

Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2018/1948
              - 2019/2060
              - 2020/21-

Wiek uczniów *

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

Połowa września - połowa lipca.

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?
Świadectwo uczestnictwa w zajęciach z ocenami opisowymi.


Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Nie

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Nie

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?
Zarząd szkoły, weryfikując doświadczenie i wykształcenia oraz lokalne wymogi zatrudniania nauczycieli.


Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---