Data aktualizacji: 2021-11-10

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Polska Szkoła Sobotnia przy Oddziale ZPU w Sławucie
- w języku lokalnym *Польська Школа Суботня при спілці поляків в Славуті
Miejscowość *Sławuta
Kraj *

Ukraina

Ulica, nr domu*Hruszewskiego 68

 

 

Kod pocztowy*

30000

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                -    

winnicki
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 +380968041415Faks (z numerem kierunkowym kraju)

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): zpu-slawuta@ukr.net

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

Julia Opanasiuk

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko Typ Szkoły *

Szkoła społeczna/prywatna (nie podlega lokalnym władzom oświatowym)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 

Związek Polaków na Ukrainie Oddział w Sławucie

30000 Sławuta ul. Ks. Sanguszków 2


Rok powstania szkoły.*
2008
Krótki opis szkoły *

Aktywnie działamy na rzecz szerzenia, zachowania i rozwoju polskości wśród dzieci, młodzieży i dorosłych. Organizujemy liczne spotkania okolicznościowe, powiązane z tradycjami narodowymi, propagujemy aktywnie kulturę i język polski.


Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej
Miasto posiada bogatą historię, związaną z rodem Sanguszków. Niestety z dawnej świetności pozostał jedynie kościół św. Doroty, park oraz stajnie. Społeczeństwo polskie tworzy grupę liczącą 460 osób. Znajomość języka polskiego jest bardzo zróżnicowana. Starsi mówią po polsku, ale z licznymi błędami gramatycznymi. Młodzi z nauką języka polskiego wiążą swoją przyszłość.

Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2018/19
              - 2019/20109
              - 2020/2181
              - 2021/2263

Wiek uczniów *

7-9 lat, 10-12 13-15 16-18 i więcej.

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

Nauka trwa od 1.09 do 31.05

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?
Zaświadczenie po ukończeniu kolejnego roku oraz po ukończeniu zajęć.

Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Nie

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Nie

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?
ZPU w Sławucie podpisuje umowę z lokalnym nauczycielem (obecnie są to dwie miejscowe nauczycielki) Ich pracę finansuje Fundacja "Wolność i Demokracja". 

Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---