Data aktualizacji: 2021-01-11

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Liceum nr 3 Iwano-Frankiwskiej Miejskiej Rady
- w języku lokalnym *wano-Frankiwska Ogólnokształcąca Szkoła I-III stopnia Iwano-Frankiwskiej Miejskiej Rady obw. Iwano-Frankiwskiego
Miejscowość *Iwano - Frankiwsk
Kraj *

Ukraina

Ulica, nr domu*ul. Iwana Franka 14

 

 

Kod pocztowy*

76018 Iwano-Frankiwsk

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                    

Lwowski Okręg Konsularny
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 +380 50 521 01 80Faks (z numerem kierunkowym kraju) +380 342 556471

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): if.school.3@gmail.com

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

Swietłana Dołgowa

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko

Swietłana Dołgowa Typ Szkoły *

Szkoła w lokalnym systemie oświaty (nadzorowana przez lokalne władze oświatowe)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 
Departament Oświaty i Nauki Iwano - Frankowska, ul. S. Bandery10a, 76018 Iwano - Frankowsk

Rok powstania szkoły.*
1945
Krótki opis szkoły *
Szkoła mieści się w byłym klasztorze Sióstr Urszulanek i jest szkołą ukraińską z polskim i rosyjskim językiem nauczania. Do roku 2009 uczyli się tutaj uczniowie w klasach tzw. rosyjskich i polskich w stosunku 2:1 (2 rosyjskie i 1 polska). Od roku 2010 sukcesywnie przybywa uczniów z pochodzeniem polskim do klas polskich. Stosunek 2:2. Klasy polskie cieszą się dużym zainteresowaniem - uczniowie przybywają nawet w trakcie roku szkolnego. Nauka w szkole trwa 11 lat. W klasach 1 -4 większość przedmiotów  prowadzona jest w języku polskim. Od klasy 5 do 11 po polsku odbywają się lekcje języka polskiego, historii Polski, geografii Polski. Uczniowie kończą szkołę tzw. polską maturą.
Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej
Miasto zostało założone w 1662 r. na miejscu wsi Zabłotowo przez Andrzeja Potockiego, który nadał mu nazwę Stanisławów na cześć swego ojca Stanisława Rewery Potockiego. Pierwotnie pomyślany jako twierdza do obrony Rzeczypospolitej przed najazdami Tatarów. Od 1672 roku czyli od upadku Kamieńca Podolskiego, forteca stanisławowska wraz z pobliskim Haliczem przejęła na siebie ciężar obrony południowo-wschodnich granic Rzeczypospolitej. Stanisławów na sejmikach halickich bywa nazywany głową całego Pokucia. Rozbudowany w epoce baroku, nazywany był czasami "małym Lwowem". Stanowił również ważny ośrodek kultury ormiańskiej w Polsce. W 1962, podczas obchodów 300-lecia miasta, jego nazwa została zmieniona na Iwano-Frankowsk, na cześć ukraińskiego pisarza Iwana Franki. Diaspora polska w Stanisławowie to około 3 tysiące Polaków. Główną organizacją prowadzącą pracę na rzecz dialogu, porozumienia  i  wzajemnej współpracy jest Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego . Główną misją CKPiDE  jest mobilizacja do aktywności społecznej środowiska polskiego we wszelkich dziedzinach życia  oraz budowa i rozwój dialogu europejskiego wśród mieszkańców miasta. Ponadto Polacy zgrupowani są w towarzystwach: TKP „Przyjaźń", TKP im. F. Karpińskiego, Polsko - Ukraińskiej Młodzieżowej Organizacji „Młody Stanisławów", TKP „ Rodzina i Europa”. W Stanisławowie istnieje parafia rzymsko-katolicka p.w. Chrystusa Króla

Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2018/19953
              - 2019/20976
              - 2020/21925
              - 2021/22-

Wiek uczniów *

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

1 wrzesień - 30 maja

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?
Zakończenie Roku - tabela ocen rocznych. Zakończenie roku szkolnego - świadectwo po 9 klasie,  świadectwo ukończenia szkoły po klasie 11 (Atestat).Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Tak

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Tak

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?
Departament Oświaty i Nauki w oparciu o porozumienie na szczeblu ministerialnym między MEN RP a MOiN Ukrainy

Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
--