Data aktualizacji: 2021-10-14

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Polska Szkoła w Bergen im. Marynarki Wojennej RP
- w języku lokalnym *Forening "Sammen i Bergen"
Miejscowość *Bergen
Kraj *

Norwegia

Ulica, nr domu*Lillehatten 3

 

 

Kod pocztowy*

5148

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                -    

Oslo
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 +47 46225267Faks (z numerem kierunkowym kraju)

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): sammenibergen@gmail.com

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

Iwona Mazurek-Orłowska

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko

Magdalena Stromska Typ Szkoły *

Szkoła społeczna/prywatna (nie podlega lokalnym władzom oświatowym)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 

Forening "Sammen i Bergen"

Stowarzyszenie "Razem w Bergen"

Lyshovden skole
Lillehatten 3
Fyllingsdalen
5148 Bergen


Rok powstania szkoły.*
2009
Krótki opis szkoły *

Zapewniamy wykwalifikowaną i doświadczoną kadrę nauczycielską, która realizuje program nauczania oparty na wytycznych MEN. Z myślą o dzieciach dwujęzycznych powstała Poradnia Logopedyczna, w której polscy logopedzi prowadzą zajęcia wspomagające prawidłowy rozwój mowy. Ponadto współpracujemy z polskim psychologiem. W roku szkolnym 2016/17 w naszej szkole otworzyliśmy pierwszą polską bibliotekę w Bergen.

Naszym najważniejszym celem jest prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych oraz działanie na rzecz rozwoju oświatowego i kulturalnego dzieci i młodzieży. Wspieramy wszelkie przedsięwzięcia edukacyjno-kulturalne, dzięki czemu uczniowie mają możliwość obchodzenia rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, rocznicy uchwalenia Konstytucji 3-go Maja, jak również Dnia Flagi oraz Dnia Polonii i Polaków za Granicą. Pamiętamy o tradycjach Bożego Narodzenia i Wielkanocy. Nasze działania obejmują projekty i akcje mające na celu upowszechnianie czytelnictwa oraz kontakt z polską kulturą. Organizujemy spotkania z polskimi pisarzami oraz znanymi ludźmi ze świata polskiej kultury i sztuki. Tradycyjnie co roku zapraszamy naszych uczniów i rodziców na polski spektakl teatralny. Prowadzimy liczne szkolenia oraz warsztaty dla dzieci, młodzieży i rodziców.

Sobotnie spotkania w naszej szkole są okazją do nauki języka polskiego, poznawania kultury, historii i geografii Polski, co kształtuje naszą tożsamość narodową oraz wzmacnia więzi z krajem ojczystym, krajem rodziców i dziadków.


Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej

Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2018/19160
              - 2019/20180
              - 2020/21170
              - 2021/22169

Wiek uczniów *

3-6 lat, 7-9 lat, 10-12 13-15 16-18 i więcej.

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

Zajęcia rozpoczynają się w drugiej połowie sierpnia i kończą na przełomie maja i czerwca.

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?
Szkoła wydaje świadectwo szkolne, które jest formą zaświadczenia o uczęszczaniu do Polskiej Szkoły.


Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Nie

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Nie

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?
Nauczyciele pracują w szkole na zasadzie wolontariatu. Każdy nauczyciel ma podpisaną umowę o wolontariat.


Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli


Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
--