Data aktualizacji: 2020-12-17

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Polska Społeczna Szkoła Języka i Kultury Polskiej przy Narodowo-Kulturalnej Autonomii Polaków "Nadzieja" w Ułan-Ude, Rosja
- w języku lokalnym *Польская Общественная Школа Языка и Культуры Польской при Национально-культурной автономии поляков г.Улан-Удэ "Наджея", Россия
Miejscowość *Ułan-Ude
Kraj *

Rosja

Ulica, nr domu*Gagarina 16a/7

 

 

Kod pocztowy*

670034

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                    

Irkucki
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 +7-3012-44-31-54Faks (z numerem kierunkowym kraju)

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): nkapol.ulan-ude@mail.ru

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

Julia Pietielina

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko Typ Szkoły *

Szkoła społeczna/prywatna (nie podlega lokalnym władzom oświatowym)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 
Narodowo–Kulturalna Autonomia Polaków „Nadzieja” w Ułan–Ude

Rok powstania szkoły.*
1994
Krótki opis szkoły *
Zajęcia języka polskiego odbywają się w Domu Polskim oraz Domu Przyjaźni Narodów.
Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej

Ułan-Ude (ros. Улан-Удэ, bur. Улаан Үдэ, Ulaan Ùdè) – miasto w Rosji, stolica Buriacji, położone przy ujściu rzeki Udy do Selengi, trzecie co do wielkości miasto wschodniej Syberii – 390 900 mieszkańców (1 stycznia 2003). Znajduje się ono 75 km na wschód od jeziora Bajkał między górami Chamar-Daban i Ułan-Burgasy. Obecną nazwę miasto otrzymało w 1934 r. Do 27 lipca 1934 r. był to Wierchnieudińsk. Według archiwalnych danych w Buriacji żyje niewielu Polaków, uważa się za takich około 250 mieszkańców. Żyje tu około 10 tysięcy, którzy urodzili się w mieszanych małżeństwach. W szeregach NKA Polaków "Nadzieja"  jest 80 członków.

 


Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2018/19115
              - 2019/20122
              - 2020/2146
              - 2021/22-

Wiek uczniów *

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

1 września - 25 maja

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?
Dyplom/zaśwaidczenie ukończenia kursu.

Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Nie

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Tak

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?
Nauczyciel jest zatrudniony przez jednostkę edukacyjną, która może wystawić zaproszenie dla obcokrajowca. Jest to Buriacki Uniwersytet Państwowy, gdzie nauczyciel prowadzi zajęcia z języka polskiego (jako słowiańskiego). 

W tym roku szkolnym nauczyciel prowadził zajęcia zdalne od września do października, czego powodem są zamknięte granice (koronawirus)

Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli


Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---