Data aktualizacji: 2020-10-08

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Szkoła Polska w Gironie
- w języku lokalnym *Escuela Polaca en Girona
Miejscowość *Girona
Kraj *

Hiszpania

Ulica, nr domu*Carrer Pare Coll 3

 

 

Kod pocztowy*

17005

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                    

Barcelona
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 +34 644407101Faks (z numerem kierunkowym kraju)

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): ewa.hojna@gmail.com

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

Ewa Hojna

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko

Ewa Hojna Typ Szkoły *

Szkoła społeczna/prywatna (nie podlega lokalnym władzom oświatowym)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 
Associacó Cultural Escuela Polaca, Stowarzyszenie Kulturalne Szkoła Polska

Rok powstania szkoły.*
2016
Krótki opis szkoły *

Szkoła proponuje zajęcia dla dzieci w wieku od 3 do 13 lat aczkolwiek prawdopodobnie w najbliższych miesiącach utworzy się również grupa starszych nastolatków. Zajęcia prowadzone są w dwóch grupach wiekowych:

- Biedronki: dzieci od 3 do 6 bądź 7 lat

- Motylki: dzieci od 6 bądź 7 do 13 lat.
Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej
Szkoła Polska w Gironie jest jedyną polską instytucją w tym regionie, która proponuje zajęcia dla dzieci polskich i polonijnych. 

Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2018/1920
              - 2019/2023
              - 2020/2120

Wiek uczniów *

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

Zajęcia rozpoczynają się w drugiej połowie wrześni i kończą w połowie czerwca

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?
Dyplomy


Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Nie

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Nie

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?

Dyrektor po wcześniejszej rozmowie kwalifikacyjnej
Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---