Data aktualizacji: 2020-12-17

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Szkoła Ogólnokształcąca nr 1 Rady Miejskiej Niżyna obwodu Czernihowskiego
- w języku lokalnym *Ніжинська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1 Ніжинської міської ради Чернігівської області
Miejscowość *Niżyn
Kraj *

Ukraina

Ulica, nr domu*ul. Hrebinky 4

 

 

Kod pocztowy*

16600

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                    

Kijowski
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 +38 (04631) 2-34-67Faks (z numerem kierunkowym kraju)

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): zosh1-nizhyn@yandex.ua

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

Svitlana Pimenova

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko

Alla Shtepura Typ Szkoły *

Szkoła w lokalnym systemie oświaty (nadzorowana przez lokalne władze oświatowe)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 
Szkoła Ogólnokształcąca nr 1 Rady Miejskiej Niżyna obwodu Czernihowskiego

Rok powstania szkoły.*
1884
Krótki opis szkoły *
W 1884 roku została otwarta pierwsze prywatne damske gimnazjum w m. Niżynie. Później została ona przekształcona w szkołę. Od 1919 na bazie szkoły podstawowej została otwarta szkoła nr 1.
Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej

Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2018/19
              - 2019/20
              - 2020/21444

Wiek uczniów *

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

Rozpoczyna się we wrześniu, kończy się w maju.

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?


Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Tak

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Nie

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?


Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---