Data aktualizacji: 2020-03-03

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Polskie Gimnazjum im. Józefa Piłsudskiego w Daugavpils
- w języku lokalnym *J.Pilsudska Daugavpils valsts poļu ģimnāzija
Miejscowość *Daugavpils
Kraj *

Łotwa

Ulica, nr domu*Varšavas ielā 2

 

 

Kod pocztowy*

LV-5404

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                    

Konsulat RP w Rydze
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 +371 65451001Faks (z numerem kierunkowym kraju) +371 65451001

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): dpolsekretare@apollo.lv

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

Halina Smulko

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko

Helena Skopina Typ Szkoły *

Szkoła w lokalnym systemie oświaty (nadzorowana przez lokalne władze oświatowe)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 

Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde

Saules ielā 7, Daugavpils LV-5401


Rok powstania szkoły.*
1991
Krótki opis szkoły *

Szkoła mieści się w dwóch budynkach. Klasy młodsze swoją siedzibę mają na ul. Marijas, a starsze na ul. Warszawskiej.


Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej

Daugavpils jest drugim miastem co do wielkości Łotwy. 14% mieszkańców miasta deklaruje polskie pochodzenie.  W mieście działa oddział ZPŁ "Promień", który liczy 150 członków oraz Centrum Kultury Polskiej i Przedszkole nr 29 i 5.


Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2018/19368
              - 2019/20398
              - 2020/21-

Wiek uczniów *

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

Zajęcia rozpoczynają się 1 września,

a kończą: 31 maja - klasy, które nie zdają egzaminów

około 25 czerwca - klasy IX i XII

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?
Uczniowie otrzymują zgodne z łotewskim prawem świadectwa ukończenia nauki w poszczególnych klasach.


Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Tak

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Tak

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?


Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---