Data aktualizacji: 2021-01-05

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Szkoła Kultury i Języka Polskiego w Splicie
- w języku lokalnym *Škola Poljskog jezika i kulture u Splitu
Miejscowość *Split
Kraj *

Chorwacja

Ulica, nr domu*Put Smokovika 25

 

 

Kod pocztowy*

21000

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                    

Chorwacja
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 +385959082830Faks (z numerem kierunkowym kraju)

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): polskaszkolasplit@gmail.com

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

Agnieszka Babic

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko

Agnieszka Babic Typ Szkoły *

Szkoła społeczna/prywatna (nie podlega lokalnym władzom oświatowym)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 

PTK Polonez

Split 21000

Put Smokovika 25

Chorwacja


Rok powstania szkoły.*
2014
Krótki opis szkoły *
W szkole dzieci uczą się języka polskiego, historii i geografii polskiej, oraz prowadzone są różne warsztaty dotyczące polskiej historii i szeroko pojętej kutury polskiej.
Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej
Split jest drugim największym miastem w Chorwacji. W województwie splickim przebywa około 150 osób polskiego pochodzenia. W ostatnich latach liczba ta się powiększa. 

Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2018/1924
              - 2019/2024
              - 2020/2122

Wiek uczniów *

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

początek wrzesień , koniec czerwiec

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?
Dyplomy

Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Nie

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Nie

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?
Umowa - zlecenie 

Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---