Data aktualizacji: 2020-11-04

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Szkoła średnia ogólnokształcąca nr 10 we Lwowie im.św. Marii Magdaleny
- w języku lokalnym *Середня загальноосвітня школа № 10 м. Львова ім.св. Марії Магдалени
Miejscowość *Lwów
Kraj *

Ukraina

Ulica, nr domu*ul. Czuprynki, 1

 

 

Kod pocztowy*

79013

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                    

Konsulat Generalny RP we Lwowie
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 +380322389493Faks (z numerem kierunkowym kraju)

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): szkola10.lviv@gmail.com

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

-

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

Wiera Szerszniowa

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko

Swietłana Lewina Typ Szkoły *

Szkoła w lokalnym systemie oświaty (nadzorowana przez lokalne władze oświatowe)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 
Oddział Oświaty Halickiego i Frankowskiego  rejonów miasta Lwowa, 79013 m.Lwów, ul. Czuprynki 85 

Rok powstania szkoły.*
1816
Krótki opis szkoły *
W Szkole jest około 300 uczniów i 35 nauczycieli, z których większość ma wieloletnie doświadczenie pedagogiczne. Do nauczania i procesu wychowawczego wykorzystuje się 15 sal lekcyjnych, salę sportową, bibliotekę. Od pierwszej klasy szkolenia i edukacja prowadzona jest w języku polskim, uczniowie mają też lekcje języka ukraińskiego, angielskiego i niemieckiego.
Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej
m. Lwów - duże środowisko polskie

Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2018/19283
              - 2019/20280
              - 2020/21274

Wiek uczniów *

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

Od 1 września roku bieżącego do 30 maja roku następnego

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?
Na zakończenie roku szkolnego - świadectwa, po ukończeniu szkoły - świadectwa maturalne.

Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Tak

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Tak

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?
Dyrektor szkoły i organ nadzorujący placówkę

Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---