Data aktualizacji: 2016-10-24

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Zaozjornaja Publiczna Ogólnokształcąca Szkoła Średnia z Rozszerzonym Nauczaniem Wybranych Przedmiotów nr 16 w Tomsku
- w języku lokalnym *Муниципальное общеобразовательное учреждение Заозерная средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов №16 г.Томска
Miejscowość *Tomsk
Kraj *

Rosja

Ulica, nr domu*pereulok Suchoozjornyj 6

 

 

Kod pocztowy*

634009

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                    

Irkuck
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 +7 (3822) 40-25-19Faks (z numerem kierunkowym kraju)

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): zaozerom@mail.tomsknet.ru

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

Elena Władimirowna Astrachancewa

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko Typ Szkoły *

Szkoła w lokalnym systemie oświaty (nadzorowana przez lokalne władze oświatowe)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 
Wydział Oświaty Administracji Miasta Tomska, ul. Puszkina 12, +7 (3822) 65-17-68 +7 (3822) 65-17-69 www.admin.tomsk.ru

Rok powstania szkoły.*
1876
Krótki opis szkoły *
Szkoła jest publiczną placówką oświatową, nadzorowaną przez władze miasta. Cieszy się dobrą opinią wśród mieszkańców. Jest dobrze zorganizowana i zarządzana. Dużo uwagi poświęca się wychowaniu oraz bezpieczeństwu uczniów. Poziom nauczania jest wysoki, a praca nauczycieli pilnie nadzorowana. Z uwagi na sporą ilość uczniów system pracy jest dwuzmianowy.

Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej
Tomsk to miasto uniwersyteckie, mieszczą się w nim uczelnie różnego typu. Centrum miasta charakteryzuje się uroczą, zabytkową drewnianą zabudową, nad którą dominują jednak liczne wielopiętrowe bloki mieszkalne. Społeczność polska jest dość liczna i aktywna. Działają dwa polskie stowarzyszenia: Dom Polski oraz Polonia. Duża ilość mieszkańców Tomska  ok. 1800 przyznaje się do polskich korzeni, często przypadkowo spotkane osoby okazują się być potomkami Polaków - inteligencji, szlachty, kupców.

Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2018/19-
              - 2019/20-
              - 2020/21-

Wiek uczniów *

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

1.09 - 25.05.

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?
Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej (9 klas); świadectwo ukończenia pełnej szkoły średniej (jedenastoletniej)


Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Tak

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Nie

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?
Dyrektor szkoły na zasadach określonych przez prawo oświatowe i prawo pracy Federacji Rosyjskiej.


Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---