Data aktualizacji: 2018-11-14

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Melitopolskie Ukraińsko-Polskie Kulturalno-Oświatowe Towarzystwo "Polonia"
- w języku lokalnym *МЬелітопольсьлке Україно-Польське културно-освітне Товарство "Полонія"
Miejscowość *Melitopol
Kraj *

Ukraina

Ulica, nr domu*Chmielnickiego 70/500

 

 

Kod pocztowy*

72312

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                    

Charkowski okręg konsularny
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 +38 096 566 6688Faks (z numerem kierunkowym kraju)

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): polmel@ukr.net

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

Natalia Kozieratcka

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko Typ Szkoły *

Szkoła społeczna/prywatna (nie podlega lokalnym władzom oświatowym)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 

Melitopolskie Ukraińsko-Polskie Kulturalno-Oświatowe Towarzystwo "Polonia", Ukraina, 72312 Melitopol, Chmielnickiego 70/500


Rok powstania szkoły.*
2006
Krótki opis szkoły *
Celem szkoły, poza nauką języka polskiego, jest rozwój polskiej kultury, pielęgnowanie tradycji, języka i zwyczajów polskich – utrzymywanie polskości z pokolenia na pokolenie. Społeczność szkolna wspólnie organizuje uroczystości związane z obchodzeniem polskich świąt narodowych i religijnych. W ramach zajęć szkolnych odbywają się także zajęcia rozwijające uzdolnienia uczniów oraz przygotowujące do podjęcia studiów na terenie RP. W zajęciach dydaktycznych uczestniczą zarówno dzieci, młodzież jak i osoby dorosłe.


Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej
Melitopol położony jest w południowo wschodniej części Ukrainy, w obwodzie zaporoskim, nad rzeką Mołoczną, uchodzącą do Morza Azowskiego. ~160 000 mieszkańców Melitopola reprezentuje 120 grup etnicznych. Ponad 200 osób należy do społęczności Melitopolskiego Ukraińsko-Polskiego kulturalno-oświatowego Towarzystwa "Polonia". Od 2008 roku miasto uczestniczy w międzynarodowym projekcie Rady Europy "Miasta Międzykulturowe". W Melitopolu funkcjonują dwie wyższe uczelnie - Akademia Rolnicza oraz Melitopolski Uniwersytet Pedagogiczny imienia Bogdana Chmielnickiego.


Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2018/19101
              - 2019/20-
              - 2020/21-

Wiek uczniów *

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?
Zaświadczenie o ukończeniu kursu.

Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Nie

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Tak

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?


Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---