Data aktualizacji: 2021-02-16

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Centrum Kulturalno-Oświatowe "Orzeł Biały"
- w języku lokalnym *Громадська організація "Союз Поляків "Білий Орел"
Miejscowość *Lwów
Kraj *

Ukraina

Ulica, nr domu*ul.Saksagańskiego 7/2

 

 

Kod pocztowy*

79005

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                -    

Lwowski
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 380673735480Faks (z numerem kierunkowym kraju)

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): orzelbialy@ukr.net

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

Sergiusz Łukjanienko

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko

Marta Mytnyk Typ Szkoły *

Szkoła społeczna/prywatna (nie podlega lokalnym władzom oświatowym)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 

Organizacja społeczna "Zwiazek Polaków "Orzeł Biały" , ul.S.Kruszelnickiej 19a/1 , Lwów, 79005 , Ukraina 

Громадська організація "союз Поляків "Білий Орел"  в. С.Крушельницької 19а/1 , Львів, Україна, 79005


Rok powstania szkoły.*
2011
Krótki opis szkoły *

Zajęcia z dziećmi odbywają się w szkołach od poniedziałku po piątek w godzinach 14.30-20.30 w zależności od lokalizacji szkoły, a także w sobotę i w niedzielę w pomieszczeniach w centrum miasta od 10.00 do 16.30. Zajęcia są prowadzone 2 lub 3 razy w tygodniu, w wymiarze  60-80 minut w zależności od wieku w systemie 2/1 (2 zajęcia językowe i 1 wiedza o Polsce: kultura, literatura, historia) oraz dodatkowe zajęcia przyrodnicze.

Zajęcia dla dorosłych (od 15 lat) są prowadzone od poniedziałku po piątek od 15.30 do 20.00 i w sobotę od 10.30 do 13.30. Długość zajęcia 90 minut.

Grupy uczniów liczą 8-12 osób    


Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej
Lwów jest jednym z większych ośrodków kulturalno-oświatowych na Ukrainie. Ludność około 760 tys. mieszkańców. Lwów jest siódmym co do liczby ludności miastem Ukrainy. Społeczność polska jest tu silnie rozwinięta, organizuje duzo wydarzeń propagujących kulturę polską. 

Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2018/19
              - 2019/20
              - 2020/21520

Wiek uczniów *

7-9 lat, 10-12 13-15 16-18 i więcej.

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

Nauka odbywa się cały rok, w okresie letnim zajęcia często mają formę wyjazdów i kolonii.

W czasie kwarantanny prowadzimy zajęcia w formie kształcenia na odległość.


Uczniowie na kwarantannie uczestniczą w lekcjach on-line.

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?
Szkoła wydaje certyfikaty językowe na różnych poziomach edukacyjnych. 

Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Nie

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Nie

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?

Centrum Kulturalno-Oświatowe "Orzeł Biały"

W Białym Orle pracuje nauczyciel wysłany przez ORPEG, Pani Jadwiga Kozłowska
Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---