Data aktualizacji: 2020-03-09

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Polska Katolicka Szkoła Sobotnia w Stavanger
- w języku lokalnym *Polsk Katolsk Lørdagsskole i Stavanger
Miejscowość *Stavanger
Kraj *

Norwegia

Ulica, nr domu*Postboks 3012

 

 

Kod pocztowy*

4392 Sandnes

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                    

Oslo
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 +47 47722236 lub +47 48252291Faks (z numerem kierunkowym kraju)

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): administracja@szkolawstavanger.no dyrekcja@szkolawstavanger.no

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

Antoni M. Czajkowski

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko

Joanna Słysz-Kałuża Typ Szkoły *

Szkoła społeczna/prywatna (nie podlega lokalnym władzom oświatowym)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 

Forening for Polsk Katolsk Lørdagsskole i Stavanger  - Stowarzyszenie Polskiej Katolickiej Szkoły Sobotniej w Stavanger

Postboks 3012

4392 Sandnes

NORGE


Rok powstania szkoły.*
2007
Krótki opis szkoły *

Obecnie w roku szkolnym 2019/2020 mamy zarejestrowanych 386 uczniów:

W pełnych zajęciach uczestniczy 309 uczniów:

Grupy przedszkolne:

4-latki (rocznik 2015)  - 26 uczniów

5-latki (rocznik 2014) - 26 uczniów

Szkoła Podstawowa:

klasa 0 (rocznik 2013) -45 uczniów (dwie klasy)

klasa I (rocznik 2012) - 50 uczniów (dwie klasy)

klasa II (rocznik 2011) - 45 uczniów (dwie klasy)

klasa III (rocznik 2010) - 42 uczniów (dwie klasy)

klasa IV (rocznik 2009) - 31 uczniów (dwie klasy)

klasa V (rocznik 2008) - 25 uczniów

klasa VI (rocznik 2007) - 19 uczniów

Dodatkowo tylko na katechezę uczęszcza:

32 uczniów - przygotowanie do I Komunii

45 uczniów - przygotowanie do Bierzmowania ( I I II rok przygotowań)


Zespół nauczycielski składa się obecnie z 32 nauczycieli/wychowawców, 6 katechetów. Dodatkowo 4 osoby zajmują się sprawami administracyjnymi.

Prowadzimy poradnię logopedyczną (2 logopedów) oraz pedagogiczno-psychologiczną (2 psychologów dziecięcy/rodzinny oraz pedagog szkolny).

Od roku szkolnego 2018/2019 wprowadzone zostały stałe zajęcia dodatkowe dla członków chóru szkolnego oraz zajęcia muzyczno-taneczne z elementami folkloru polskiego w grupach przedszkolnych i zajęcia tematyczne z etnografii w klasach 0-VI.


Założenia i realizowany program

Szkoła realizuje statutowe założenia Stowarzyszenia. W praktyce sprowadza się to do:

- zajęc edukacyjno-integracyjnych w grupach przedszkolnych,

- nauki pisania i aczytania po polsku w klasach 0-III,

- realizacji treści programu nauczania języka polskiego, hitorii i geografii Polski  - "Podstawa programowa dla uczniów polskich uczących się za granicą" Ministerstwa Edukacji Narodowej,

- nauki katechezy w odpowiednich klasach i grupach wiekowych.Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej

Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2018/19393
              - 2019/20386
              - 2020/21-

Wiek uczniów *

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

Zajęcia rozpoczynają się na przełomie sierpnia/września i kończą na początku czerwca danego roku.

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?

Szkoła wystawia własne zaświadczenia o pobieraniu nauki.

Od roku szkolnego 2015/2016 wydaje świadectwa szkoły polonijnej, będące dokumentem dodatkowym  informującym, iż uczeń uczęszczał na zajęcia uzupełniające zgodne z "Podstawą programową dla uczniów polskich uczących się za granicą" Ministerstwa Edukacji Narodowej.Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Nie

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Nie

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?
Dyrekcja w porozumieniu z Zarządem, po przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatem na podstawie umowy wolontariackiej.

Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---