Data aktualizacji: 2019-02-07

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Polska Szkoła Sobotnia w Bradford im. św. Stanisława Kostki
- w języku lokalnym *Polish Supplementary School
Miejscowość *Bradford
Kraj *

Wielka Brytania

Ulica, nr domu*15=17 Edmund Street

 

 

Kod pocztowy*

BD5 0BH

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                    

Manchester
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 004407405766815Faks (z numerem kierunkowym kraju)

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): dyrektor@polskaszkolabradford.pl

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

Dorota Staroń

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko Typ Szkoły *

Szkoła społeczna/prywatna (nie podlega lokalnym władzom oświatowym)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 

Zarząd Polskiej Szkoły Sobotniej w Bradford

15-17 Edmund Street

Bradford

BD5 0BH


Rok powstania szkoły.*
1949
Krótki opis szkoły *
Polska Szkoła Sobotnia  w Bradford kształci uczniów w wieku od 4 do 18 roku życia , działa na podstawie statutu, ściśle wspólpracuje z rodzicami , a wszystkie działania są wspólnie podejmowane z Zarządem Szkoły. Ideą funkcjonowania szkoły jest kultywowanie ojczystego języka,polskich tradycji oraz bycia miejscem spotkań polskiej społeczności. Polska Szkoła Sobotnia podejmuje wyzwanie przygotowania uczniów w wieku 14-16, przystępujących do egzaminu GCSE z języka polskiego. (Egzamin GCSE jest odpowiednikiem mniejszej matury. Następnie dba o bardzo dobre przygotowanie uczniów klasy najstarszej do egzamimów A-level, który jest odpowiednikiem polskiej matury, a wyniki z tego egzaminu są honorowane na uczelniach wyższych. Dyrekcja szkoły i kadra pedagogiczna dokłada wszystkich starań do rzetelnego przygotowania dzieci i młodzieży. Nauczyciele mają na sercu rozwój ucznia na każdym etapie nauki, czyniąc zajęcia atrakcyjnymi i merytorycznymi. Od tego roku, 2016, w związku z dużym zainteresowaniem ze strony dzieci i rodziców, szkoła funkcjonuje na dwie zmiany. Pierwsza poranna zmiana rozpoczyna zajęcia o godzinie 9.00 i kończy o godz. 12.30. Natomiast zmiana popołudniowa rozpoczyna naukę o 12.45. W obecnym roku szkoła poszerzyła wachlarz zajęć dodatkowych o naukę tańców ludowych, zajęcia plastyczno - techniczne, naukę gry na gitarze, klub filmowy. Uczniowie uczestniczą w wielu konkursach: ortograficznym, recytatorskim,  z wiedzy o gramatyce, z wiedzy o kraju i sławnych ludziach. Uczniowie Polskiej Szkoły Sobotniej w Bradford biorą udział w przesięwzięciach patriotycznych, a także prezentują polską kulturę podczas imprez integracyjnych. 
Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej

Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2018/19220
              - 2019/20-
              - 2020/21-
              - 2021/22-

Wiek uczniów *

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

Zajęcia rozpoczynają się w drugą sobotę września, a kończą się w drugą sobotę lipca. 

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?
Szkoła wydaje świadectwa ukończenia poszczególnych klas w Szkole Sobotnie w Bradford.

Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Nie

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Tak

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?
Nauczycieli zatrudnia Zarząd na umowę o pracę.

Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli


Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---