Data aktualizacji: 2021-11-10

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Polska Katolicka Sobotnia Szkoła im. Jana Pawła II w Londynie
- w języku lokalnym *The Polish Catholic Saturday School of Jan Pawel II
Miejscowość *Londyn
Kraj *

Wielka Brytania

Ulica, nr domu*Atkins Road Clapham Park

 

 

Kod pocztowy*

SW12 0AB

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                    

Londyn
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 447903129228Faks (z numerem kierunkowym kraju)

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): pksjp2@gmail.com

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

Dorota Zalewska-Kinash

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko

Dorota Kinash Typ Szkoły *

Szkoła społeczna/prywatna (nie podlega lokalnym władzom oświatowym)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 
Szkola prywatna , osoby prowadzace szkole :  Dyrektor Dorota Zalewska- Kinash wraz z Zarzadem ( adresy jw.)

Rok powstania szkoły.*
2016
Krótki opis szkoły *
Szkoła rozpoczęła swoja działalność dnia 16 Czerwca 2016 (rejestracja) . Oficjalne otwarcie i jednoczesne rozpoczęcie roku szkolnego odbylo sie się 10 września 2016 roku.    
Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej
Nasza szkoła mieści się w południowym Londynie  w niedalekiej odległości od jednej z pierwszych polskich parafii na terenie Londynu w dzielnicy Balham. W związku z powyższym w rejonie tym występuje duze skupisko społeczności polskiej tzw. starej jak i nowej emigracji.

Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2018/19270
              - 2019/20256
              - 2020/21272
              - 2021/22205

Wiek uczniów *

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

 wrzesien-lipiec

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?
Świadectwa ukończenia roku szkolnego danej klasy. 

Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Nie

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Tak

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?
dyrekcja plus zarzad na zasadach samozatrudnienia

Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---