Data aktualizacji: 2022-02-12

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Szkoła Polska im. Mikołaja Kopernika w Houston
- w języku lokalnym *Nicolaus Copernicus Polish School in Houston
Miejscowość *Houston
Kraj *

Stany Zjednoczone

Ulica, nr domu*1731 Blalock Rd.

 

 

Kod pocztowy*

77080

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                    

Houston,TX
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 001-281-725-7337Faks (z numerem kierunkowym kraju)

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): haneczkat@hotmail.com

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

Hanna Tomaszkiewicz

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko

Hanna Tomaszkiewicz Typ Szkoły *

Szkoła społeczna/prywatna (nie podlega lokalnym władzom oświatowym)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 
Parafia pod wezwaniem Matki Boskiej Czestochowskiej w Houston1731 blalock Rd77080 Houston, TX

Rok powstania szkoły.*
1982
Krótki opis szkoły *

 Jest to sobotnia, ośmioklasowa szkoła, w której kształci się 90-ciu uczniów, a pracuje łącznie 11 osób. Najmłodszą grupę stanowią przedszkolaki (4-latki), w której nauczycielem jest p.Ewelina Reichert, a pomaga jej p.Aneta Odolski. Klasę zerową prowadzi p.Aldona Kline, a pomaga jej p.Natalia Michniewska. Klasę I-szą uczy p.Aleksandra Szalewska, II-gą p.Dagmara Szymańska-Żyglicki, III-cią p.Hanna Tomaszkiewicz, IV-tą p.Marzena Griffith, V-tą p.Jolanta Lewandowski, VI-tą i VII-mą p.Agnieszka Zielińska. Zajęcia religii (w ramach zajęć szkolnych) prowadzi p.Monika Rogowska, która w razie potrzeby służy swoją pomocą i wiedzą pozostałym nauczycielom. Nasza szkoła realizuje cele i zadania określone w programie nauczania oraz na podstawie wytycznych ustalonych przez Centralę Polskich Szkół Dokształcających. Głównym celem naszej szkoły jest rozwijanie w uczniach wiedzy o polskiej kulturze, tradycjach narodowych, zwyczajach, historii oraz geografii. Korzystamy z podręczników opracowywanych dla dzieci szkół polonijnych, uzupełniając je podręcznikami przekazywanymi nam przez ORPEG (Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą) oraz witryn internetowych zawierających materiały edukacyjne. Pragniemy, aby dzieci potrafiły bez żadnego skrępowania posługiwać się językiem polskim, który dla większości ich dziadków jest jedynym językiem, dzięki któremu mogą się z nimi komunikować i tym samym podtrzymywać więzi rodzinne, pomimo dzielących ich kilometrów. Wszystkie wydarzenia organizowane w szkole, tj. pasowanie na ucznia, coroczne ognisko szkolne, Mikołajki, Wigilia szkolna, Jasełka, zabawa karnawałowa, spotkanie z Zajączkiem Wielkanocnym, pikniki z okazji Dnia Edukacji Narodowej, Dnia Niepodległości Polski, Dnia Matki, Dnia Dziecka służą przede wszystkim integracji wspólnoty polonijnej mieszkającej w Houston i jego okolicach, natomiast występy taneczne dzieci podczas corocznych Festiwali Majowych i Dożynkowych mają za zadanie zaprezentowanie POLSKI lokalnej społeczności, która każdego roku coraz liczniej bierze w nich udział. W budynku naszej szkoły posiadamy bibliotekę, z której mogą korzystać uczniowie szkoły oraz ich bliscy. Pomimo tego, że nasza szkoła posiada 6 pomieszczeń, które służą jako klasy lekcyjne, to niestety, ale wciąż nie jest ich wystarczająco. Prowadziliśmy rozmowy z zaprzyjaźnionym architektem, któremu przedstawiliśmy możliwość zaadaptowania strychu na potrzeby szkoły. Niestety, względy bezpieczeństwa nie pozwoliły na jego realizację, a napływ dzieci polonijnych z roku na rok rośnie. W niedalekiej przyszłości chcielibyśmy zebrać środki na zakup tzw. „wozu Drzymały”, dzięki któremu zyskalibyśmy dodatkowe pomieszczenie dla jednej z klas, a przede wszystkim uniknęlibyśmy (co już się niestety zdarza) odmawiania rodzinom przyjęcia dziecka do szkoły ze względu na ograniczenia lokalowe. 


Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej

Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2018/19100
              - 2019/20100
              - 2020/2177
              - 2021/2286

Wiek uczniów *

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

zajecia rozpoczynaja sie w pierwsza sobote wrzesnia i koncza sie w ostatnia sobote maja lub pierwsza sobote czerwca

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?
Świadectwo ukończenia szkoly

Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Nie

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Nie

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?
Dyrektor szkoły

Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---