Data aktualizacji: 2016-02-24

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *POLSKA SZKOŁA MK
- w języku lokalnym *POLISH SUPPLEMENTARY SCHOOL MK
Miejscowość *MILTON KEYNES
Kraj *

Wielka Brytania

Ulica, nr domu*UNIT 1 BEAUFORT DRIVE

 

 

Kod pocztowy*

MK15 9EY

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                    

BUCKINGHAMSHIRE
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 +4407948158111Faks (z numerem kierunkowym kraju)

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): info@polskaszkolamk.org.uk

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

-

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko

- Typ Szkoły *

Szkoła społeczna/prywatna (nie podlega lokalnym władzom oświatowym)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 
POLSKA SZKOŁA MK UNIT 1 BEAUFORT DRIVE MILTON KEYNES MK15 9EY

Rok powstania szkoły.*
2010
Krótki opis szkoły *
Polska Szkoła MK to propozycja wspólnej nauki i zabawy w jezyku polskim dla dzieci w wieku 3 – 15 lat. Celem szkoły jest krzewienie kultury,sztuki, muzyki, historii, geografii, a przede wszystkim języka polskiego wśród dzieci i młodzieży mieszkających w Milton Keynes. Polska Szkoła MK działa pod nadzorem National Resource Centre for Supplementary Education.
Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej
Milton Keynes – miasto w Wielkiej Brytanii, w Anglii, położone w hrabstwie ceremonialnym Buckinghamshire. Miasto znajduje się w połowie drogi pomiędzy Londynem a Birmingham oraz między Oksfordem a Cambridge. W pobliżu miejsce związane z kryptologią – Bletchley Park. Obecnie w Milton Keynes oraz okolicach mieszka ok. 3500 polskich rodzin. Polacy irganizują się tu w istniejącym Domu Polskim. W Miltone Keynes działa Polska Szkoła MK oraz przedszkole Tik Tak Childcare.

Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2018/19-
              - 2019/20-
              - 2020/21-
              - 2021/22-

Wiek uczniów *

-

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

-

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?


Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

-

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
-

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?
DYREKCJA SZKOŁY. OGŁOSZENIA O NABORZE NAUCZYCIELI ORAZ ASYSTENTÓW NAUCZYCIELI Są PUBLIKOWANE NA STRONIE INTERNETOWEJ SZKOŁY. Z KANDYDATAMI PRZEPROWADZANA JEST ROZMOWA KWALIFIKACYJNA.

Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli


Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---