Data aktualizacji: 2022-02-17

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Polska Szkoła Cypr
- w języku lokalnym *Polish School in Cyprus
Miejscowość *Nikozja, Larnaka
Kraj *

Cypr

Ulica, nr domu*Doiranis 12

 

 

Kod pocztowy*

1070

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                    

Ambasada Polska w Nikozji.
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 00357 96384977Faks (z numerem kierunkowym kraju)

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): anna@annawagner.eu

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

Anna Wagner

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko

Anna Wagner Typ Szkoły *

Szkoła społeczna/prywatna (nie podlega lokalnym władzom oświatowym)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 
Szkoła jest przedsięwzięciem prywatnym prowadzonym indywidualnie przez założyciela - Annę Wagner

Rok powstania szkoły.*
2016
Krótki opis szkoły *
Szkoła realizuje program nauczania zatwierdzony przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w Polsce, z wykorzystaniem rekomendowanych przez Ministerstwo podręczników. Oferuje nauczanie języka polskiego, literatury, poznanie polskiej kultury, tradycji, historii i geografii Polski. Umożliwia swobodną kontynuację edukacji w Polsce. Skutecznie przygotowuje uczniów do zdawania egzaminu maturalnego z języka polskiego. Oferuje wszechstronny rozwój uczniów oraz indywidualny tok nauczania dostosowany do ich możliwości. Zajęcia odbywają się w soboty i stanowią uzupełnienie edukacji greckiej i angielskiej na poziomie szkoły podstawowej, gimnazjum i liceum.
Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej
..

Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2018/1931
              - 2019/2043
              - 2020/2146
              - 2021/2245

Wiek uczniów *

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

 Zajęcia rozpoczynają się w drugim tygodniu września i  i kończą się w trzecim tygodniu czerwca.

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?
Dyplom ukończenia Polskiej Szkoły na Cyprze. Ocena opisowa na zakończenie roku szkolnego.

Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Nie

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Tak

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?

.
.Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---