Data aktualizacji: 2020-12-28

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Dom Przyjaźni Zgromadzenia Narodu Kazachstanu
- w języku lokalnym *Средняя школа N5
Miejscowość *Karaganda
Kraj *

Kazachstan

Ulica, nr domu*prospekt Szachtiorów 64, пр. Шахтёров, 64

 

 

Kod pocztowy*

100000

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                    

Placówka konsularna w Astanie
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 +7(7212) 90-03-10Faks (z numerem kierunkowym kraju)

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): polacykrg@gmail.com

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

Bachtijar Biekmurzajew

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko

Witalij Chmielewski Typ Szkoły *

Szkoła społeczna/prywatna (nie podlega lokalnym władzom oświatowym)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 

Karagandyjskie Obwodowe Stowarzyszenie Polaków "POLONIA"


Rok powstania szkoły.*
1991
Krótki opis szkoły *

Nauczanie języka ojczystego dla Polaków i osób polskiego pochodzenia mieszkających w Karagandzie i regionie. 

Gabinet do nauki języków obcych i gabinet Stowarzyszenia w Domu Drużby. 


Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej
5000 Polaków mieszka w regionie.

Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2018/19
              - 2019/2098
              - 2020/21103
              - 2021/22-

Wiek uczniów *

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

Od września i do końca maja

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?


Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Nie

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Tak

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?


Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---