Data aktualizacji: 2020-12-08

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Polska Sobotnia Szkoła w Kijowie przy Związku Polaków na Ukrainie
- w języku lokalnym *Польська суботня школа в Києві пр Спілці поляків України
Miejscowość *Kijów
Kraj *

Ukraina

Ulica, nr domu*ul. I. Franki 40b, b.307

 

 

Kod pocztowy*

01030

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                    

Kijowski okręg konsularny
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 +38 044 486 31 77Faks (z numerem kierunkowym kraju) +38 044 486 31 77

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): zpu5@o2.pl

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

Lesia Jermak

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko

Swietłana Bułanowa Typ Szkoły *

Szkoła społeczna/prywatna (nie podlega lokalnym władzom oświatowym)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 
Ogólnoukraińska organizacja społeczna "Związek Polaków na Ukrainie"

Rok powstania szkoły.*
2014
Krótki opis szkoły *

W polskiej szkole sobotniej pracuje 4 nauczycielki: Lesia Jermak, magister Uniwersytetu Jagiellońskiego i czteroletniego Studium Choreograficznego w Rzeszowie (Polska), Swietłana Bułanowa, magister Akafemii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, Larysa Bułanowa po 3-letnich kursach „Metodyka nauczania języka polskiego” na Uniwersytecie im. M. Skłodowskiej-Cuire w Lublinie, Anna Morgaczowa, absolwent dziennikarstwa Politechniki Kijowskiej. Na zajęcia uczęszczają dzieci już od 4 roku życia, a także dorośli, z których najstarsi nie przekroczyli 45 lat. Więcej niż polowa uczniów ma polskich przodków.  Co roku w Szkole odbywają się wydarzenia tj. koncert z okazji Narodowego Święta Niepodległości Polski, program edukacyjno-poznawczy „Lekcje polskości”, andrzejki, mikołajki, spotkanie noworoczne. W ramach zajęć uczniowie mieli okazję poznać polską kulturę i obyczaje. Dzięki istnieniu punktu mogą zachować więź z krajem rodzinnym, kontynuować polskie tradycje. W szkole udzielane są konsultacje dla młodzieży wyjeżdżającej na studia do Polski. Przy Szkole działa Kółko histeryczne, dla wielbicieli historii. Od 2019 roku aczeła działać Akademia Młodego Lidera.


Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej
W punkcie nauki języka polskiego i kultury odbywają się zajęcia dla zróżnicowanych pod względem poziomu grup: A1, A2, B1 i B2, podzielonych za wiekiem, oraz poziomem znajomości jzyka Polskiego. Nauka odbywa się w trzech placówkach w różnych miejscach Kijowa.

Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2018/19250
              - 2019/20302
              - 2020/21302
              - 2021/22-

Wiek uczniów *

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

zajęcia trwają od 1 wreśnia do 31 maja

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?
na koniec roku uczeń otrymuje dyplom ukończenia kolejnej klasy. Na koniec nauki Uczeń może zdać egzamin na poziom znajomości języka polskiego jako obcego na poziomach A2, B,1, B2 i otrzymać sertyfikat.

Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Nie

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Tak

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?

Między nauczycielami a prezesem ZPU podpisuje się Umowa o przacy na rok Szkolny
Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa: