Data aktualizacji: 2022-03-18

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Polska Szkola Finglas
- w języku lokalnym *Polish School Finglas
Miejscowość *Finglas
Kraj *

Irlandia

Ulica, nr domu*PATRICIAN COLLEGE CAMPUS,, DEANSTOWN,, FINGLAS

 

 

Kod pocztowy*

Eircode:D11HN88

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                    

Dublin, Irlandia
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 +353852320334Faks (z numerem kierunkowym kraju)

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): mothertongueacademy@gmail.com

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

Kinga Giero

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko

Aleksandra Krainski Typ Szkoły *

Szkoła społeczna/prywatna (nie podlega lokalnym władzom oświatowym)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 
Mother Tongue Academy, 24 Knights Wood, Drogheda, Co. Meath

Rok powstania szkoły.*
2015
Krótki opis szkoły *

Polska Szkola Finglas jest szkola piatkowa o profilu dogoterapeutycznym. Dzieci biora udzial w specjalnie przygotowanych zajeciach edukacyjnych ze zwierzetami. Wprowadzenie zajec dogoterapeutycznych wiaze sie z nasza misja tworzenia szkoly ciekawej, nastawionej na metody aktywizujace i zabawowe w nauczaniu jezyka polskiego. 
Zajecia odbywaja sie w piatki, w godzinach 16-19, w budynku irlandzkiej szkoly podstawowej, dostosowanej do nauczania dzieci w wieku 4,5 - 12 lat. 

Prowadzimy rowniez nauczanie online, przygotowanie do matury z jezyka polskiego jako obcego. 


Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej
Finglas jest malym miasteczkiem na polnoc od Dublina. Duzy odsetek mieszkancow stanowia Polacy. W miescie jest kilka polskich sklepow i innych biznesow prowadzonych przez Polakow. 

Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2018/19210
              - 2019/20230
              - 2020/2198
              - 2021/2260

Wiek uczniów *

3-6 lat, 7-9 lat, 10-12 16-18 i więcej.

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

Rozpoczynaja sie w pierwszy lub drugi piatek wrzesnia a koncza w ostatni lub przedostatni piatek czerwca

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?
Szkola wydaje swiadectwa szkolne na zakonczenie roku szkolnego

Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Nie

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Tak

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?
Nauczycieli zatrudnia szkola. Nauczyciele podpisuja umowe o prace lub wolontaryjna.

Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli


Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---