Data aktualizacji: 2022-05-24

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Polska Szkoła im. Heleny Modrzejewskiej
- w języku lokalnym *Helena Modrzejewska Polish School of Orange County
Miejscowość *Yorba Linda
Kraj *

Stany Zjednoczone

Ulica, nr domu*3999 Rose Drive

 

 

Kod pocztowy*

92886

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                    

Los Angeles
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 001 714 485 5225Faks (z numerem kierunkowym kraju)

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): kierownik.polskaszkola@gmail.com

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

Kazimiera Kmak

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko Typ Szkoły *

Szkoła społeczna/prywatna (nie podlega lokalnym władzom oświatowym)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 
Polska Szkoła w Yorba Linda jest niedochodową korporacją o charakterze edukacyjnym: Helena Modrzejewska Polish School of Orange County. Nadrzędnym organem jest Rada Dyrektorów, a organami wykonawczymi są: Kierownik Szkoły, Przewodnicząca Rady Pedagogicznej, Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców, Koordynatorzy.

Rok powstania szkoły.*
1986
Krótki opis szkoły *
Programy nauczania i potrzebne podręczniki Szkoła zakupuje w Zrzeszeniu Nauczycieli Polskich w Ameryce w Chicago lub w Nowym Jorku. Podręczniki dostosowane do potrzeb uczących się języka poza krajem. W Szkole prowadzone są zajęcia z języka polskiego, historii i geografii Polski oraz z religii. Wszystkie klasy prowadzą dyplomowani i doświadczeni polscy nauczyciele. Uczniowie klas I-VIII otrzymują świadectwa ukończenia każdej klasy. Coroczne akademie i imprezy organizowane przez Szkołę to: Dzień Nauczyciela, zabawa przebierańców, procesja ze zniczami na Dzień Zmarłych, akademia z okazji Święta Niepodległości Polski, Jasełka, akademia z okazji Dnia Babci & Dziadka,klasowe Walentynki, malowanie pisanek, akademia z okazji Konstytucji 3 Maja, akademia z okazji Dnia Mamy & Taty, Dzień Dziecka, szkolne ognisko oraz zabawy. Szkoła aktywnie współuczestniczy w uroczystościach organizowanych w Ośrodku Polonijnym, takich jak: Egg Hunt, Proud to Be Polish, Dożynki, oraz w różnych świętach kościelnych.
Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej

Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2018/19106
              - 2019/20101
              - 2020/2184
              - 2021/2294

Wiek uczniów *

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

Zajęcia szkolne rozpoczynają się w ostatnią sobotę września a kończą w drugą sobotę czerwca.

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?
Szkoła wydaje świadectwa lub certyfikaty ukończenia każdej klasy.

Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Nie

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Tak

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?
Rada Dyrektorów korporacji zatwierdza Regulamin Nauczyciela oraz decyduje o zatrudnianiu i zwalnianiu nauczycieli, Kierownika Szkoły i innych pracowników.

Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---