Data aktualizacji: 2021-09-12

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Polska Sobotnia Szkoła przy Nadzbruczańskim Stowarzyszeniu Kultury i Języka Polskiego w Husiatynie
- w języku lokalnym *Польска суботня школа
Miejscowość *Husiatyn
Kraj *

Ukraina

Ulica, nr domu*Tarnopolska 5/я

 

 

Kod pocztowy*

48201

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                    

Łuck
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 +380966556931Faks (z numerem kierunkowym kraju)

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): sudoriw@hotmail.com

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

ivan56ivan

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

Jan Piejko

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko

Jan Piejko Typ Szkoły *

Szkoła społeczna/prywatna (nie podlega lokalnym władzom oświatowym)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 
Nadzbruczanskie Stowarzyszenie Kultury i Języka Polskiego
ul Zakośćelna 18 . w. Sidorów . rej husiatynski . obw. Tarnopolski
Ukraine 48208

Rok powstania szkoły.*
2014
Krótki opis szkoły *
W szkole dzieci uczą się w pierwszych klasach których jest 5 - pierwszy rok nauczanie ta 1 klasa - drugi rok nauczanie. Ucznie studiują język Polski, historię i muzykę. Lekcje przeprowadzają 3 nauczyciele . Nauczania przeprowadzają za programem opracowanym Metodycznym Centrum przy Drohobyczu Pedagogicznym Uniwersytecie . Zatwierdzoną Ministerstwem Edukacji Ukrainy.

Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej
Husiatyn jest miasto które znajduje się w Tarnoposkiem obwodu na granicy z Chmielnickim obwodem . Strona która bogata polską kulturą . Tu są zamki i kościoły które są zbudowane w 17 - 18 wiekach

Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2018/1989
              - 2019/2090
              - 2020/2161
              - 2021/22-

Wiek uczniów *

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

wrzeseń-maj

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?
Po ukończeniu szkoła wydaje świadectwa .

Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Nie

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Nie

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?
Nauczycieli zatrudnia dyrekcja szkoły .

Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---