Data aktualizacji: 2021-09-27

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Polska Szkola Sobotnia im Janusza Korczaka
- w języku lokalnym *Polish Saturday School nm J Korczak
Miejscowość *Portadown/Lurgan
Kraj *

Wielka Brytania

Ulica, nr domu*Killikomaine JHS Portadown, Upper Church Lane,

 

 

Kod pocztowy*

BT63 5JE

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                    

Belfast
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 +447783127490Faks (z numerem kierunkowym kraju)

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): aleksandra490stanczak@outlook.com

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

Aleksandra Stanczak

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko Typ Szkoły *

Szkoła społeczna/prywatna (nie podlega lokalnym władzom oświatowym)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 

PSS J.Korczaka jet szkola dzialajaca samodzielnie jako organizacja ,,non profit'',  Zarzadem szkoly jest Rada Pedagogiczna i Rada Rodzicow.

Szkola zrzeszona w  org Polskie Forum Edukacyjne NI( PEFNI) od 2016 r.


Rok powstania szkoły.*
2007
Krótki opis szkoły *

. Zarzadzanie szkola spoczywa na barkach Rady Pedagogicznej i Rady Rodzicow .

Glownym celem dzialania szkoly jest nauczanie jezyka polskiego i w jezyku polskim, pracujemy z dziecmi i mlodzieza polska zamieszkala na terenie ABC Council. Propagujemy kulture i tradycje polskie w lokalnym srodowisku oraz pracujemy nad utrzymaniem  wiezi z krajem pochodzenia naszych uczniow.

 Szkola bierze udzial w lokalnych projektach, jestesmy czlonkiem rady Polonijnej w Irlandii Pn, Forum Szkol Polonijnych NI, wspolpracujemy z biurem Migrants Centre  NI, wspieramy dzialalnosc polonijna na naszym terenie , prowadzimy projekty antyrasistowskie dla lokalnej spolecznosci oraz organizujemy wyjazdy edukacyjno wypoczynkowe dla uczniow szkol polonijnych oraz loklanych. Od   2016 do 2017 roku  realizowlismy cykl spotkan informacyjnych dla Polonii z Craigavon dot min praw imigrantow w UK po tzw Brexicie.

Szkola  corocznie bierze udzial w lokalnym projekcie ,,Live in, Love in'' wspierajacym dzialania na rzecz poprawy lokalnego srodowiska, ( zakladanie ogrodkow szkolnych, sadzenie drzew, spratanie plaz i parkow). 

W dobie pandemii szkola dzialala przy PEFNI jako szkola online, nasi uczniwie brali udzial w lekcjach jezyka polskiego, historii i geografii oraz  zajeciach artystycznych prowadzonyh w ramach projektow przez inne polskie szkoly w Irlandii Pn.

Obecnie szkola bierze udzial w projekcie Migrants Centre NI, ktory ma na celu wspomagac  dobrostan dzieci i ich rodzicow  w ograniczonych covid-19 warunkach, dbac o aktywnosc fizyczna i psychiczna  a takze budowac dobre relacje  srodowiskowe.

Szkola dziala na zasadach wolontariatu , nauczyciele nie pobieraja oplaty za swoja prace.


Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej
Teren gminy Craigavon obejmuje miasta Portadown, Lurgan, Banbridge i Armagh, ktore sa glownie miastami fabrycznymi. Spolecznosc polska na tym terenie  jest dosc zroznicowana, najwiecej osob pracuje w fabrykach , domach opieki spolecznej  lub prowadzi wlasna dzialanosc.  Wiekszosc uczniow naszej szkoly to dzieci urodzone w Irlandii Pn., pochodzace z rodzin mieszanych, wielokulturowych . Nasi uczniowie uczeszczaja do lokalnych przedszkoli i szkol, na codzien posluguja sie jezykiem angielskim .

Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2018/1935
              - 2019/2020
              - 2020/2125
              - 2021/2225

Wiek uczniów *

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

rok szkolny 2021-2022

zajecia rozpoczynaja sie o godz 10.00 , koncza o godz 14.00

w zwiazku z istniejacymi organiczeniami spowodowanymi covid-19 zajecia planowane sa na biezaco kazdego miesiaca.

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?
PSS J Korczaka wydaje dyplomy ukonczenia odpowiedniego poziomu wraz z ocena opisowa na zyczenie rodzicow .

Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Nie

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Tak

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?

PSS J Korczaka nie zatrudnia nauczycieli.. pracujemy wolontaryjnie otrzymujac jedynie zwrot poniesionych kosztow np na dojazd do szkoly na zajecia lub zakupione materialy na podstawie przedstawionych rachuknow czy paragonow.

Nauczyciele otrzymuja jednak polroczne nagrody finansowe w zaleznosci od  budzetu szkoly.

Realizowanie zadan w ramach prowadzonych projektow  jest finansowane  przez organizacje prowadzace ( Migrant Center Ni) na podstawie umowy-zlecenia.Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---