Data aktualizacji: 2021-02-09

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Obwodowe Towarzystwo Polskie "Polonia" w Chersoniu
- w języku lokalnym *Cуботньо-недільна школа при Херсонському обласному польському товаристві "Полонія"
Miejscowość *Chersoń
Kraj *

Ukraina

Ulica, nr domu*Pylypa Orlyka 21

 

 

Kod pocztowy*

73020

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                    

Konsulat Generalny Rzeczypolspolitej Polskiej w Odessie
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 +380999017916Faks (z numerem kierunkowym kraju)

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): polonia.cherson@gmail.com

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

Rozalia Lipińska

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko Typ Szkoły *

Szkoła społeczna/prywatna (nie podlega lokalnym władzom oświatowym)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 
Chersońskie Obwodowe Polskie Stowarzyszenie "Polonia".

Rok powstania szkoły.*
2005
Krótki opis szkoły *

Zadaniem szkoły ( kursów języka polskiego) jest nauczanie języka polskiego wśród miejscowej Polonii, szerzenie i pielęgnacja polskich tradycji patriotycznych, religijnych. Przybliżanie wiedzy o Polsce. Organizowanie konkursów, akademii, imprez kulturalnych w Towarzystwie i promocja polskiej kultury na forum lokalnym. Nauczanie języka polskiego odbywa się w siedzibie Towarzystwa, sala lekcyjna jest duża ( 15 dwuosobowych ławek ), laptop, mapy, biblioteka z polska literaturą, podręczniki do nauki języka polskiego, pomoce dydaktyczne.  


Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej
Chersoń – miasto na południu Ukrainy, nad Dnieprem, stolica obwodu chersońskiego. Znany pionier polskiego żeglarstwa i wychowania morskiego, generał brygady Wojska Polskiego Mariusz Zaruski został pochowany w Chersoniu.

Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2018/19
              - 2019/20
              - 2020/2164
              - 2021/22-

Wiek uczniów *

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?
Szkoła nie wydaje zaświadczeń na zakończenie roku szkolnego.

Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Nie

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Nie

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?


Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
--