Data aktualizacji: 2022-01-21

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Polska Szkola Sobotnia w Ashfield
- w języku lokalnym *Polish Saturday School in Ashfield
Miejscowość *Ashfield, Sydney
Kraj *

Australia

Ulica, nr domu*161 Picnic Point Road, Picnic Point NSW, Australia 2213

 

 

Kod pocztowy*

NSW 2213

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                -    

Sydney
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 +610416055432Faks (z numerem kierunkowym kraju)

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): kangurzyca@hotmail.com

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

Joanna Fenik

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko Typ Szkoły *

Szkoła społeczna/prywatna (nie podlega lokalnym władzom oświatowym)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 

Szkole prowadzi Komitet Rodzicielski

161 Picnic Point Road

Picnic Point NSW 2213


Rok powstania szkoły.*
1954
Krótki opis szkoły *
Szkoła prowadzi naukę języka polskiego dla dzieci i dorosłych oraz lekcje śpiewu i ruchu scenicznego dla dzieci. Lekcje odbywają się w soboty: – dla dzieci w wieku od 3 do 12 lat – w godz. 9:00-12:30 – dla dorosłych – w godz. 9:00-12:15 Zapisy trwają cały rok. 
Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej
Ashfield jest dzielnica gdzie znajduje sie juz od wielu lat Klub polski, gabinety lekarskie i dentystyczne, w Kosciele St Vincent obok naszej szkoly odbywaja sie polskie msze. W dalszym ciagu w Ashfield i okolicach mieszka bardzo duzo Polakow.

Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2018/1932
              - 2019/2030
              - 2020/2132
              - 2021/2236

Wiek uczniów *

3-6 lat, 7-9 lat, 10-12

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

Rozpoczynaja sie z poczatkiem lutego i koncza z poczatkiem grudnia

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?
Szkola wydaje swiadectwa szkolne

Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Nie

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Nie

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?
Komitet Rodzicielski i wybrany nauczyciel sa obecni przy rozmowie i decyzji zatrudnienia.

Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli


Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
--