Data aktualizacji: 2021-03-01

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Klasy języka polskiego dla dzieci i dorosłych
- w języku lokalnym *Polish Language Classes for Kids and Adults
Miejscowość *Austin
Kraj *

Stany Zjednoczone

Ulica, nr domu*PO Box 29111

 

 

Kod pocztowy*

Austin, TX 78731

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                    

Houston
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 +015125861104Faks (z numerem kierunkowym kraju)

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): magdaszatanik@gmail.com

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

Magdalena Szatanik-Boudni

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko Typ Szkoły *

Szkoła społeczna/prywatna (nie podlega lokalnym władzom oświatowym)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 
Austin Polish Society

Rok powstania szkoły.*
2009
Krótki opis szkoły *
Polskie klasy jezyka polskiego odbywaja sie od 8 lat. Spotykamy sie raz w tygodniu po 3h. Dzieci maja zajecia w soboty, osoby dorosle w zaleznosci od roku w dzien powszedni. Obecnie mamy grupe przedszkolna, dwie szkolna dla poczatkujacych i grupe szkolna dla zaawansowanych. Klasy dla doroslych odbywaja sie na trzech poziomach: podstawowym, sredniozzawansowanym I zaawansowanym.
Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej
Austin jest stolica Teksasu gdzie skupionych jest okolo 300 polskich rodzin.

Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2018/1937
              - 2019/2040
              - 2020/2135
              - 2021/22-

Wiek uczniów *

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

wrzesien - maj

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?
dyplom ukonczenia klasy

Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Nie

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Nie

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?
Austin Polish Society, rada dyrekcji

Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli


Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---